INDEKS AUTORSKI

Marian Wesoły


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Przedsokratejscy materialiści w ujęciu tradycyjnym. [Rec. Leśniak, Kazimierz. Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej]. Studia Filozoficzne, nr 4, 186-192, 1974.

Uwagi o arystotelesowskiej koncepcji prawdy. Studia Filozoficzne, nr 11, 115-125, 1977.

# ARYSTOTELES # prawda # sylogistyka #

Arystotelesa koncepcja wyjaśniania naukowego. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-131, 1978.

# ARYSTOTELES # wyjaśnienie naukowe #

Uwagi o metafizycznej dedukcji kategorii w systemie Kanta. Studia Filozoficzne, nr 12, 63-81, 1980. Wesoły, Marian.

# KANT, Immanuel # kategorie # a priori # metafizyka #
TREŚĆ. 1. Ślady dedukcji kategorii przed powstaniem "Krytyki czystego rozumu". 2. Kantowska tabel sądów. 3. Kantowska tabela kategorii. 4. Czy trafny był osąd Kanta arystotelesowych kategorii. 5. Błędy i iluzje Kanta.

Arystotelesowska koncepcja prawdy. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 17-48, 1983.

# ARYSTOTELES # prawda # kategorie #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Ontyczno-logiczny schemat kategorii. II. Pojęcie prawdziwości dianoetycznej. (B) Bibliografia.

Dzieła wszystkie Arystotelesa w poprawionym przekładzie angielskim. [Rec. The Complete Works of Aristotle. Barnes, J. (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 3, 159-164, 1989.

Heraklit w świetle najnowszych badań. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 33-47, 1989. Wesoły, Marian.

# HERAKLIT z Efezu #