INDEKS AUTORSKI

Stanisław Wielgus


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problem realności czasu w "Quaestiones super octo libros physicorum Aristotelis" Benedykta Hesse - najznakomitszego przedstawiciela burydanizmu na Krakowskim Uniwersytecie w XV w. Studia Filozoficzne, nr 10, 99-114, 1979.

# HESSE, Benedykt # czas # filozofia polska # filozofia średniowieczna #

Czasopisma filozoficzne. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 243-278, 1985. Wielgus, Stanisław.

# filozofia współczesna #
TREŚĆ. [Wykaz aktualnie wydawanych czasopism filozoficznych z całego świata].

Teoria człowieka w dziełach krakowskich teologów z drugiej połowy XV wieku. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 73-89, 1989/1990.

# filozofia człowieka # filozofia polska # filozofia średniowieczna #