INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Wiliński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia matematyki. [Rec. Ładosz, Jarosław. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jajko działalność konstruktywna]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 114-122, 1969.

Helwecjusz i Dom Deschamps. Studia Filozoficzne, nr 3, 136-157, 1970.

# HÉLVETIUS, Claude Adrien # DESCHAMPS, Dom Léger-Marie # oświecenie francuskie #
TREŚĆ. 1. Uwagi ogólne. 2. Antropologia i historiozofia. 3. Perspektywy ideału. 4. Konkluzja.

Metody budowy materializmu dialektycznego. [Rec. Łutaj, W. S. O mietodie postrojenija dialekticzeskogo matierializma]. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 254-262, 1972.

Rozprawy o filozofii początku XIX wieku. [Rec. Jakiej filozofii Polacy potrzebują. Tatarkiewicz, Władysław (wybór i wstęp)]. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 197-202, 1973.

Integralność marksizmu-leninizmu. [Rec. Drobnicki, Oleg. Świat przedmiotów ożywionych. Problem wartości a filozofia marksistowska]. Studia Filozoficzne, nr 7, 221-225, 1974. Wiliński, Kazimierz.