INDEKS AUTORSKI

Włodzimierz Wilowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Atomizm grecki a indyjski. Kilka uwag na marginesie sporu o zapożyczenie teorii. Studia Filozoficzne, nr 3, 67-74, 1987.

# atomizm # filozofia starożytna # filozofia indyjska #
ABSTRAKT. Czy teorię atomistyczną zaprezentowaną przez Demokryta z Abdery można uznać za rdzennie grecką? A może powstała ona jako wynik inspiracji albo zapożyczenia z atomistycznych teorii systemów indyjskich? Istnieją skrajne odpowiedzi na ten temat. Artykuł ten jest próbą analizy niektórych historycznych danych, które mogłyby stanowić podstawę do odrzucenia prawdziwości jednej z tez, wyrażonej implicite w powyższych pytaniach.

Filozofia zachodnia a filozofia indyjska i chińska. [Rec. Copleston, Frederick C. Filozofie i kultury]. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-165, 1987.

# filozofia indyjska # filozofia chińska #

Hedonizm grecki a indyjska i chińska filozofia przyjemności. Studia Filozoficzne, nr 12, 137-149, 1987. Wilowski, Włodzimierz.

# hedonizm # filozofia starożytna # filozofia chińska # filozofia indyjska #
ABSTRAKT. Starogrecki hedonizm Arystypa z Kyreny i Epikura z Aten ma swoje odpowiedniki w staroindyjskiej filozofii Czarwaka i starochińskiej filozofii Jang Czu. Ale czy podobieństwo tych hedonizmów sprowadza się tylko do uznania przyjemności za naczelną wartość życia?

Starożytna filozofia społeczeństwa wedyjskiego. [Rec. Goswāmi, Satsvarūpa dāsa. Czym są wedy? Zarys myśli staroindyjskiej]. Studia Filozoficzne, nr 1, 154-158, 1988.

# filozofia indyjska #

Współczesna recepcja filozofii indyjskiej. [Rec. Tokarski, Stanisław. Jogini i wspólnoty. Nowoczesna recepcja hinduizmu]. Studia Filozoficzne, nr 4, 182-185, 1989.

# filozofia indyjska # hinduizm #

Wprowadzenie do filozofii buddyjskiej. [Rec. Buddyzm. Sieradzan, J., Jaworski, W., Dziwisz, M. (wybór tekstów i oprac.)]. Studia Filozoficzne, nr 5, 187-190, 1989. Wilowski, Włodzimierz.