INDEKS AUTORSKI

Lech Winiarski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Brozi, Krzysztof J. Czy "własność ogólnospołeczna" jest "własnością"? Studia Filozoficzne, nr 7, 19-32, 1980.

# własność / posiadanie # filozofia społeczna #
TREŚĆ. (A) Aspekt prawny. (B) Aspekt ekonomiczny. (C) Aspekt socjologiczny. (D) Własność ogólnospołeczna czy ogólnospołeczny system zaspokajania potrzeb?

z: Bytniewski, Paweł; Mizińska, Jadwiga. Utopia a ratio społeczne. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 5-19, 1986.

# utopia # ideologia # świadomość społeczna #

z: Bytniewski, Paweł. Utopia a społeczne ratio pracy. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 67-76, 1986.

# utopia # praca # socjalizm #