INDEKS AUTORSKI

Wojciech Wiślicki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O ewolucji czasowej w fizycznych teoriach kwantowych. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 29-41, 1982. Wiślicki, Wojciech.

# mechanika kwantowa # fizyka # czas #
ABSTRAKT. Tezą niniejszego artykułu może być stwierdzenie, iż formalizm teorii kwantowej nie daje po zinterpretowaniu jednoznacznego obrazu świata. Istnieje pewna swoboda interpretacji. Przykładem tego jest ewolucja czasowa zjawisk. Jej konstatacja nie może być podstawą rozstrzygnięcia czy bierze się ona ze zmian obserwowanego obiektu, czy zespołu przyrząd-obserwator. Punkt 1 jest wprowadzenie w problematykę stosunku podmiot-przedmiot, punkty następne i uzupełnienia mają charakter techniczny, zaś punkt 7 zawiera wykładnię tezy i stanowiska autora.