INDEKS AUTORSKI

Andrzej Wiśniewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Charakterystyka pewnych związków między problemami filozoficznymi. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 211-225, 1983. Wiśniewski, Andrzej.

# problem # filozofia # rozstrzygalność # uzasadnienie #
ABSTRAKT. W artykule określam niektóre typowe związki (relacje) łączące problemy filozoficzne oraz omawiam metody umożliwiające wykrywanie zachodzenia tych związków między konkretnymi problemami. Wskazuję ponadto pewne dalsze relacje pomiędzy problemami filozoficznymi. Ponieważ relacje łączące problemy filozoficzne zarówno hierarchizują (pod różnymi względami) te problemy, jak i określają strukturę wewnętrzną problematyki filozoficznej, zatem otrzymane tu wyniki mogą być pomocne w odpowiednich badaniach. Uzyskane rezultaty rzucają również pewne światło na zagadnienie zależności dyscyplin filozoficznych.