INDEKS AUTORSKI

Bohdan Wiśniewski (1926-2007)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

L'influence des sophistes sur Aristote, Épicure, stoiciens et sceptiques. Warszawa-Wrocław, Ossolineum, 1966. Wiśniewski, Bohdan.

# sofiści # ARYSTOTELES # EPIKUR # stoicy # sceptycy #
TREŚĆ. Autor odwołując się do książki E. Dupréela twierdzi, że sofiści w V w. p.n.e. byli właściwymi twórcami filozofii. Ss. 48.