INDEKS AUTORSKI

Ryszard Wiśniewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W poszukiwaniu nowoczesnej etyki. [Rec. Pawlica, Jan. Konflikty moralne (problematyka teoretyczna i praktyczna)]. Studia Filozoficzne, nr 5, 281-283, 1973.

Porządek dóbr w etyce Władysława Tatarkiewicza. Etyka, t. 16, 131-146, 1978.

# TATARKIEWICZ, Władysław # etyka # hierarchia wartości # dobro etyczne, moralne #
TREŚĆ. (A) Pojęcie etyki. (B) Próba klasyfikacji wartości bezwzględnych. (C) Zagadnienie hierarchii wartości.

Aksjologia Władysława Tatarkiewicza. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 163-173, 1980.

# TATARKIEWICZ, Władysław # aksjologia #

Niezależność oceny etycznej w poglądach Tadeusza Kotarbińskiego. Ruch Filozoficzny, nr 4, 271-277, 1982/83.

# KOTARBIŃSKI, Tadeusz # ocena etyczna #

[Rec. Hołówka, Jacek. Relatywizm etyczny]. Ruch Filozoficzny, nr 4, 303-310, 1982/83.

[Rec. Człowiek i świat wartości. Lipiec, Józef (red.)]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 44-51, 1984. Wiśniewski, Ryszard.