INDEKS AUTORSKI

Halina Wistuba


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria zła w Enneadach Plotyna. Próba oceny na tle systemu. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 161-171, 1962.

# zło # PLOTYN # materia #

Popęd naturalny i refleksja jako podstawowe czynnika działania kulturotwórczego. Roczniki Filozoficzne, 18(2), 127-134, 1970.

# kultura # popęd # dusza ludzka # refleksja #
TREŚĆ. 1. Popęd naturalny - poznawczy i pożądawczy. 2. Głębia duszy. 3. Zdolność do podstawowej refleksji.

Działanie kulturotwórcze w relacji do podłoża zdeterminowanego koniecznościowo według filozofii św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 125-132, 1971. Wistuba, Halina.

# kultura # TOMASZ z Akwinu, św. # natura a kultura #
TREŚĆ. 1. Określenie natury. 2. Czynności naturalne - koniecznościowe a czynności wypływające z rozumnej i wolnej struktury człowieka. 3. Specyfika działania kulturotwórczego. 

Intelektualne podstawy tworów kultury według filozofii św. Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 243-275, 1971.

# TOMASZ z Akwinu, św. # filozofia kultury # intelekt # twórczość #
TREŚĆ. I. Wprowadzenie. 1. Stan badań. 2. Problemy pracy. 3. Bliższe usytuowanie problemu. II. Zagadnienia wstępne. 1. Kultura i cywilizacja (historyczny rozwój znaczeń). 2. Natura i kultura. 3. Podstawowe źródła działania kulturotwórczego. III. Funkcja intelektu w powstawaniu tworów kultury. 1. Intelekt teoretyczny i praktyczny. 2. Idea tworów człowieka. 3. Usprawnienia intelektualne. 4. Udział intelektu w działaniu. IV. Zdolność tworzenia. 1. Sztuka-twórczość u św. Tomasza. 2. Twórcza ingerencja w świat natury. 3. Działanie twórcze a odpowiedzialność moralna. V. Podsumowanie.

Człowiek i świat jako ontyczna podstawa twórczości technicznej i kultury. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 195-220, 1978. Wistuba, Halina.

# człowiek a świat # twórczość # kultura # technika #
TREŚĆ. I. Wstęp. II. Ontyczna konieczność związku człowieka ze światem. 1. Świat jako jedyny poznawczy punkt odniesienia. 2. Świat jako konieczny warunek istnienia człowieka. III. Związek człowieka ze światem jako dialog działania i doznawania. 1. Ontyczne cechy tego dialogu. 2. Praca jako język dialogu człowieka ze światem. IV. Sposób istnienia przedmiotów technicznych. 1. Pośredniość. 2. Techniczna otwartość i nieorganiczność. 3. Relatywność.