INDEKS AUTORSKI

Zofia Włodek (1890-1981)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Alfred Anglik a jego teoria życia. Roczniki Filozoficzne, 5(3), 95-112, 1955/1957.

# ALFRED ze Sareshel, Alfred Anglik # dusza # życie # filozofia średniowieczna #

"Jana Taczela z Raciborza, opata mogilskiego, wykład 'Sentencji' na Uniwersytecie Krakowskim" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 166-181. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965.

# filozofia polska # filozofia średniowieczna # JAN TACZEL z Raciborza #

Nieznany mistrz paryski Jan de Damoisiau i komentarze do dzieł Arystotelesa w Rkp IV F 8 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 133-138, 1968.

# ARYSTOTELES # archiwalia filozoficzne #

Uwagi o późnośredniowiecznym nominalizmie. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 201-207, 1979.

# nominalizm # OCKHAM, Wilhelm # filozofia średniowieczna #

Dzieje upadku metafizyki średniowiecznej. [Rec. Swieżawski, Stefan. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom III. Byt]. Znak, nr 304, 1061-1069, 1979.

Nie znany rękopis z księgozbioru św. Jana Kantego i krakowska kwestia o heretykach. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 141-144, 1989/1990. Włodek, Zofia.

# herezja # filozofia średniowieczna #