INDEKS AUTORSKI

Jerzy Wocial


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wartości wobec rzeczy w filozofii Floriana Znanieckiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 211-237, 1975.

# ZNANIECKI, Florian # wartości a fakty # myśl a rzeczywistość #
TREŚĆ. I. Teoria doświadczenie i rzeczywistości. II. Teoria wartości.

Znaniecki i antypozytywistyczny program humanistyki. [Polemika z: Pacholski, M. Florian Znaniecki. Społeczna dynamika kultury]. Studia Filozoficzne, nr 6, 79-89, 1978.

# ZNANIECKI, Florian # antypozytywizm # metodologia humanistyki #

Znaniecki i tradycja transcendentalizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 121-139, 1981. Wocial, Jerzy.

# ZNANIECKI, Florian # transcendentalizm # myślenie #