INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Wrzesiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Państwo i prawo a społeczeństwo obywatelskie. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-126, 1990. Wrzesiński, Krzysztof.

# społeczeństwo obywatelskie # nauki społeczne # państwo # prawo #
ABSTRAKT. Pewne mniemanie o naukach społecznych jest szczególnie szeroko rozplenione wśród pracowników naukowych. Według niego w naukach społecznych nic lub niewiele więcej da sie uzyskać ponad arbitralność i projekcję własnych życzeń. Rzecz paradoksalna - pogląd ten reprezentują najczęściej pracownicy nauk społecznych... Autor nie podziela tego mniemania, poszukuje pewnych ustaleń i prezentuje kilka z nich.