INDEKS PRZEKŁADÓW

Petrus Abaelardus / Pierre Abélard (1079-1142)

strona główna

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

DZIEŁA GŁÓWNE

Sic et non. 1121-1123.

Tak i nie w: Abelard, Piotr. Rozprawy. Joachimowicz, Leon (wybór, tłum., oprac.), 263-511. Warszawa, PAX, 1969. Ss. 686.

Logica ingredientibus. ok. 1120?

Dialectica. ok.1120?

Logica ‘nostrorum petitioni sociorum’. ok.1124?

Theologia ‘summi boni’. ok.1120?

Theologia Christiana. ok.1125?

Teologia chrześcijańska w: Abelard, Piotr. Pisma teologiczne. Joachimowicz, Leon (wybór, tłum., oprac.). Warszawa, PAX, 1970. Ss. 701.

Theologia Scolarium. ok.1135?

Dialogus inter philosophum, Iudaeum et Christianum. ok.1125?

Rozmowa pomiędzy filozofem, Żydem i chrześcijaninem w: Tenże. Rozprawy. 5-161.

Ethica, sive Scito te ipsum.  ok.1138?

Etyka, czyli Poznaj samego siebie w: Rozprawy. 163-262.


DZIEŁA POZOSTAŁE 

Carmen ad Astralabium.

Commentaria in Epistolam Pauli ad Romanos.

FRAGMENT. Z komentarza do Listu św. Pawła do Rzymian w: Pisma teologiczne.

 Epistolae. [M.in. Apologia contra Bernardum; Epistola contra Bernardum; Confessio fidei 'Uniuersiss'].

Abelard i Heloiza : listy. Joachimowicz, Leon (wybór, tłum., oprac., wstęp). Warszawa, PAX, 1968. Ss. LIII+653.

Expositio orationis dominicae.

Expositio symboli Apostolorum.

Wykład Symbolu Apostolskiego w: Pisma teologiczne.

Expositio fidei in symbolum Athanasii.

Wykład wiary według Symbolu Atanazego w: Pisma teologiczne.

Expositio in Hexaëmeron.

Wykład Heksameronu w: Tenże. Rozprawy. 513-625.

Historia calamitatum.

Historia moich niedoli. Joachimowicz, Leon (tłum.); Nowicki, Andrzej (przedm., przypisy). Warszawa, PIW, 1952. Ss. 193. Historia moich niedoli i inne listy. Joachimowicz, Leon (tłum., wstęp, oprac.). Warszawa, PAX, 1993. Ss. 416.

Hymnarius Paraclitensis.

Introductiones parvulorum.

Planctus.

Problemata Heloïssae cum Petri Abaelardi solutionibus.

Sententiae secundum Magistrum Petrum.

Sermones.

WYBÓR: Kazania. [Na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny (1). Na Boże Narodzenie (2). Na dzień Trzech Króli (4). Na Palmową Niedzielę (7). Na Wielkanoc (13). Na uroczystość Wniebowstąpienia (15). Na dzień Zielonych Świątek (18). Na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (26). O jałmużnie (36)]. W: Pisma teologiczne.

Soliloquium.

Tractatus de intellectibus.

Rozprawa o pojęciach ogólnych w: Rozprawy. 627-677.