INDEKS PRZEKŁADÓW

Theodor W. Adorno (1903-1969)

strona główna

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen. 1933.

mit Horkheimer, Max. Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente. 1947.

Dialektyka oświecenia: fragmenty filozoficzne. Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.). Warszawa, IFiS PAN, 1994.

Philosophie der neuen Musik. 1949.

Filozofia nowej muzyki. Wayda, Fryderyka (tłum.). Warszawa, PIW, 1974.

with Frenkel-Brunswik, Else and Levinson, Daniel J. and Stanford, Nevitt. Studies in Prejudice, vol. 1: The Authoritarian Personality. 1949.

Osobowość autorytarna. Pańków, Marcin (tłum.). Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2010.

Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben. 1951.

Minima moralia: refleksje z poharatanego życia. Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.). Kraków, Wyd. Literackie, 1999.

Versuch über Wagner. 1952.

Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. 1955.

Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über Husserl und die phänomenologischen Antinomien. 1956.

Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt. 1956.

Aspekte der Hegelschen Philosophie. 1957.

Noten zur Literatur I. 1958.

Klangfiguren. Musikalische Schriften I. 1959.

Mahler. Eine musikalische Physiognomie. 1960.

Noten zur Literatur II. 1961.

Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen. 1962.

mit Horkheimer, Max. Sociologica II. Reden und Vorträge. 1962.

Drei Studien zu Hegel. 1963.

Eingriffe. Neun kritische Modelle. 1963.

Der getreue Korrepetitor. Lehrschriften zur musikalischen Praxis. 1963.

Quasi una fantasia. Musikalische Schriften II. 1963.

Moments musicaux. Neu gedruckte Aufsätze 1928-1962. 1964.

Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie. 1964.

Noten zur Literatur III. 1965.

Negative Dialektik. 1966.

Dialektyka negatywna. Krzemieniowa, Krystyna (tłum.). Warszawa, PWN, 1986.

Ohne Leitbild. Parva Aesthetica. 1967.

Berg. Der Meister des kleinsten Übergangs. 1968

Impromptus. Zweite Folge neu gedruckter musikalischer Aufsätze. 1968.

Sechs kurze Orchesterstücke op. 4. 1968.

mit Eisler, Hans. Komposition für den Film. 1969.

Stichworte. Kritische Modelle 2. Frankfurt a. M. 1969

Ästhetische Theorie. 1970.

FR.: Teoria estetyczna. Kasajew, Leon (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 113-133, 1982.

PRZEDRUK w: Zmierzch estetyki

Teoria estetyczna. Krzemieniowa, Krystyna (tłum.). Warszawa, PWN, 1994.


Sztuka i sztuki: wybór esejów. Krzemień-Ojak, Krystyna (tłum.). Warszawa, PIW, 1990. (21 esejów z lat 1950-ch i 1960-ch o przemyśle kulturalnym, muzyce, telewizji i literaturze.)

O literaturze: wybór esejów. Wołkowicz, Anna (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 2005. (9 esejów o literaturze z lat 1950-ch i 1960-ch, dotyczących m.in. twórczości Goethego, Hölderlina i K. Krausa.)

Wychowanie po Oświęcimiu. Zychowicz, Juliusz (tłum.). Znak, nr 285, 353-366, 1978.

Liryka a społeczeństwo. (Tłum. anonim.). W: W kręgu socjologii literatury. Mencwel, Andrzej (red.). Warszawa, PIW, 1980

Miejsce narratora we współczesnej powieści, tłum. b.d. [w:] Ryszard Handke (red.),

W kwestii: co jest niemieckie? Górniak, Krystyna (tłum.). W: Po upadku Trzeciej Rzeszy. Borejsza, Jerzy W. i Kaszyński, Stefan H. (red.). Warszawa, Czytelnik, 1981

Ucho, dzban i pierwsze doświadczenie. Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.). Literatura na Świecie, nr 7 (123), 1981.

Rozmowa Eliasa Canttiego z Theodorem W. Adorno. Wołkowicz, Anna (tłum.). Literatura na Świecie, nr 8 (133), 1982.

Socjologia i dialektyka. (Tłum. anonim.). W: Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. Mokrzycki, Edmund (red.). Warszawa, PIW, 1984.

z: Horkheimer, Max. Elementy antysemityzmu. Granice oświecenia. Rybicka, Zofia (tłum.). W: Wobec faszyzmu. Orłowski, Hubert (red.). Warszawa, PIW, 1985

O społecznej sytuacji muzyki. Łoziński, Jerzy (tłum.). W: Szkoła frankfurcka. Łoziński, Jerzy (red.). Warszawa, Kolegium Otryckie, 1985-1987.

Spengler dziś. Stawiński, Janusz (tłum.). W: Szkoła frankfurcka. Łoziński, Jerzy (red.). Warszawa, Kolegium Otryckie, 1985-1987.

Teoria estetyczna. Kasajew, Leon (tłum.). W: Zmierzch estetyki - rzekomy czy autentyczny? Morawski, Stefan (red.).  Warszawa, Czytelnik, 1987.

Tabu seksualne a współczesne prawo. Zychowicz, Jacek (tłum.). Lewą Nogą, nr 14, 2004.

Rozum i objawienie. Lipszyc, Adam (tłum.). Kronos, nr 1 (1), 2007.