INDEKS PRZEKŁADÓW

Giorgio Agamben (1942-)

strona główna

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

L'uomo senza contenuto. 1970.

Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale. 1977.

Infanzia e storia : Distruzione dell'esperienza e origine della storia. 1978.

Il linguaggio e la morte : Un seminario sul luogo della negatività. 1982.

Idea della prosa. 1985.

FR.: Idea muzyki. Górniak-Morgan, Ewa (tłum.). Ruch Muzyczny 58, nr 9, s. 33-34, 2014.

La comunità che viene. 1990.

Wspólnota, która nadchodzi. Królak, Sławomir (tłum.). Warszawa, Sic!, 2008. Ss. 118.

with Deleuze, Gilles. Bartleby, la formula della creazione. 1993.

Homo Sacer. Il potere sovrano e la vita nuda (Homo sacer, I). 1995.

Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. Salwa, Mateusz (tłum.); Nowak, Piotr (posł.). Warszawa, Prószyński i S-ka, 2008. Ss. 310.

Mezzi senza fine : Note sulla politica. 1996.

FR.: Uwagi o polityce. Kamińska, Magdalena (tłum.). Societas Communitas : półrocznik Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, , nr 1, 47-51, 2011.

Categorie italiane : Studi di poetica. 1996.

Quel che resta di Auschwitz : L'archivio e il testimone (Homo sacer, III). 1998.

Co zostaje z Auschwitz : archiwum i świadek. Królak, Sławomir (tłum.). Warszawa, Sic!, 2008. Ss. 176.

Potentialities : Collected Essays in Philosophy. 1999.

La potenza del pensiero : Saggi e conferenza. 2005.

Il tempo che resta : Un commento alla Lettera ai Romani. 2000.

FR.: Aphorismenos. Gdula, Maciej (tłum.). Krytyka Polityczna, nr] 13 (2007), s. 216-225

Czas, który zostaje : komentarz do Listu do Rzymian. Królak, Sławomir (tłum.). Warszawa, Sic!, 2009. Ss. 202.

L'aperto. L'uomo e l'animale. 2002.

FR.: Otwarte. Mościcki, Paweł (tłum.). Krytyka Polityczna, nr 15, 124-138, 2008.

Stato di eccezione (Homo sacer, II, 1). 2003.

Stan wyjątkowy. Surma-Gawłowska, Monika (tłum.); Jankowicz, Grzegorz; Mościcki, Paweł (posł.).Kraków, Ha!art, 2009. Ss. 282.

Profanazioni. 2005.

Profanacje. Kwaterko, Mateusz (tłum., wstęp). Warszawa, PIW, 2006. Ss. 117.

Che cos'è un dispositivo? 2006.

L'amico. 2007.

Ninfe. 2007. "Nymphs".

Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo (Homo sacer, II, 2). 2007. The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government.

Che cos'è il contemporaneo? (2007).

Signatura rerum. Sul Metodo. 2008. The Signature of All Things: On Method.

Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento (Homo sacer, II, 3). 2008. The Sacrament of Language: An Archaeology of the Oath.

Nudità. 2009.

Nagość. Żaboklicki, Krzysztof (tłum.). Warszawa, W.A.B., 2010. Ss. 133.

Žižek, Slavoj; Ross, Kristin; Rancière, Jacques; Agamben, Giorgio; Nancy, Jean-Luc; Brown, Wendy; Bensaïd, Daniel; Badiou, Alain. Démocratie, dans quel état? 2009.

Co dalej z demokracją? Kowalska, Magdalena (tłum.). Warszawa, Książka i Prasa, 2012. Ss. 165.

La Chiesa e il Regno. 2010. The Church and the Kingdom.

 with Ferrando, Monica. La ragazza indicibile. Mito e mistero di Kore. 2010.

Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita (Homo sacer, IV, 1). 2011.

Opus Dei. Archeologia dell'ufficio (Homo sacer, II, 5). 2012.

Pilato e Gesú. 2013.

Il mistero del male: Benedetto XVI e la fine dei tempi. 2013.

'Qu'est-ce que le commandement?' 2013.

'Leviathans Rätsel'. 2013.

Il fuoco e il racconto. 2014.

L'uso dei corpi (Homo sacer, IV, 2). 2014.

L'avventura. 2015.

Stasis. La guerra civile come paradigma politico. 2015.

Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi in quattro scene. 2015.

Che cos'è la filosofia? 2016.

Che cos'è reale? La scomparsa di Majorana. 2016.


Kontrolowani jak nigdy; rozmawiali Matthias Matussek, Mathias Schreiber. Forum, nr 13, 34-36, 2006.

Aby Warburg i "nauka bezimienna". Rutkowski, Krzysztof (tłum., oprac.). Konteksty : polska sztuka ludowa 61, nr 3/4, 277-286, 2007.

Homo sacer : obóz jako biopolityczny paradygmat nowoczesności. Ostolski, Adam (tłum.). Krytyka Polityczna, nr 11/12, 112-130, 2007.

Od teologii politycznej do teologii ekonomicznej; rozmawiał Gianluca Sacco. Mościcki, Paweł (tłum.). Krytyka Polityczna, nr 11/12, 136-141, 2007.

Kapitalizm jest religią, w której nic nie należy do ludzi : twierdzi Giorgio Agamben, jeden z najwybitniejszych myślicieli lewicy; rozmawiał Maciej Nowicki. Dziennik : Polska, Europa, świat, nr 64, dod. Europa nr 11, 2-3, 2008.

Bartleby, czyli O przypadkowości. Królak, Sławomir (tłum.). W: Melville, Herman. Kopista Bartleby : historia z Wall Street. Warszawa, Sic!, 2009.

Idea języka. Wasilewska, Anna (tłum.). Literatura na Świecie, nr 5/6, 369-377, 2011.

Aby Warburg i narodziny kina. Salwa, Mateusz (tłum.). Konteksty : polska sztuka ludowa 65, nr 2/3, 148, 2011.

Kościół i królestwo : oto jest czas mesjański. Jankowicz, Grzegorz (tłum.). Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne, nr 12, 10-12, 2013.

Jak obsesja bezpieczeństwa niszczy demokrację. Dwulit, Anastazja (tłum.). Monde Diplomatique : miesięcznik społeczno-polityczny, nr 8, 28-30, 2014.

Niewidzialna ręka. Zagrzywiec, Paweł (tłum.). Kronos : metafizyka, kultura, religia, nr 4, 52-60, 2016.

.