INDEKS PRZEKŁADÓW

Alfred J. Ayer (1910-1989)

strona główna

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Language, Truth, and Logic. 1936; 2nd Ed. 1946.

FR.: Krytyka etyki. Remisiewicz, Łukasz (tłum.). Studia Philosophica Wratislaviensia. Vol. 9, fasc. 2, 111-119, 2014.

The Foundations of Empirical Knowledge. 1940.

Philosophical Essays. 1954.

The conception of probability as a logical relation. 1957.

The Problem of Knowledge. 1956.

Problem poznania. König-Chwedeńczuk, Ewa (tłum.). Warszawa, PWN, 1965.

The Concept of a Person and other Essays. 1963.

Has Austin Refuted the Sense-Data Theory? 1967. (Reprinted in Ayer 1969).

The Origins of Pragmatism. 1968.

Metaphysics and Common Sense. 1969.

Russell and Moore: The Analytical Heritage. 1971.

Probability and Evidence. 1972.

Bertrand Russell. 1972.

The Central Questions of Philosophy. 1973.

Part of My Life. 1977.

Replies, in G. Macdonald, ed., Perception and Identity. 1979.

Hume. 1980.

Philosophy in the Twentieth Century. 1982.

Filozofia w XX wieku. Chwedeńczuk, Bogdan (wstęp), Baszniak, Tadeusz (tłum.). Warszawa, PWN, 1997; wyd. 3 2003.

More of My Life. 1984.

Freedom and Morality and Other Essays. 1984.

Ludwig Wittgenstein. 1986.


Imiona własne a deskrypcje. Mortimer, Halina (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 135-156, 1960.

Russella koncepcja filozofii. Marciszewski, Witold (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 125-129, 1972.