INDEKS PRZEKŁADÓW

Alain Badiou (1937-)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

KSIĄŻKI FILOZOFICZNE:

Le concept de modèle. 1969; 2007.

Théorie du sujet. 1982.

Peut-on penser la politique? 1985.

L'Être et l'Événement. 1988.
Byt i zdarzenie. Pieniążek, Paweł (tłum.). Kraków, UJ, 2010. Ss. 531.

Manifeste pour la philosophie. 1989.
Manifesty dla filozofii. Wasilewski, Andrzej (tłum, posłowie). Warszawa, WN PWN, 2015. Ss. 247.

Le nombre et les nombres. 1990.

D'un désastre obscur. 1991.

Conditions. 1992.

L'Éthique : essai sur la conscience du mal. 1993.
Etyka. Mościcki, Paweł (tłum.). Warszawa, Wyd. Krytyki Politycznej, 2009. Ss. 135.

Deleuze. 1997.

Saint Paul : la fondation de l'universalisme. 1997; 2002.
FR.: Paweł - nam współczesny. Kutyła, Julian (tłum.). Krytyka Polityczna, nr 11/12, 286-293, 2007.
Święty Paweł : ustanowienie uniwersalizmu. Kutyła, Julian; Mościcki, Paweł (tłum.). Kraków, Ha!art, 2007. Ss. 142.

Abrégé de métapolitique. 1998.

Court traité d'ontologie transitoire. 1998.
FR.: Bóg umarł. Królak, Sławomir (tłum.). Kronos : metafizyka, kultura, religia, nr 1, 117-125, 2012.

Petit manuel d'inesthétique. 1998.
FR.: Francuski filozof w odpowiedzi polskiemu poecie. Królak, Sławomir (tłum.). Kronos : metafizyka, kultura, religia, nr 1, 142-150, 2012.
Mały podręcznik inestetyki. Wasilewski, Andrzej (tłum.). Poznań, UAM, 2015. Ss. 169.

Le Siècle. 2005.

Logiques des mondes : l'être et l'événement, 2. 2006.
FR.: Co to znaczy żyć? Kuźniarz, Bartosz (tłum.). Kronos : metafizyka, kultura, religia, nr 1, 135-141, 2012.

Petit panthéon portatif. 2008.

Second manifeste pour la philosophie. 2009.
Manifesty dla filozofii. Wasilewski, Andrzej (tłum, posłowie). Warszawa, WN PWN, 2015. Ss. 247.

L'Antiphilosophie de Wittgenstein. 2009.

Éloge de l'Amour. 2009.
FR.: Filozofowie i miłość. Prawda miłości. Rozmowę przeprowadził Nicolas Truong. Polak, Marcin (tłum.). Znak, nr 2, 62-68, 2012.

avec Cassin, Barbara. Heidegger : Le nazisme, les femmes, la philosophie. 2010.

avec Cassin, Barbara. Il n'y a pas de rapport sexuel. 2010.

La Philosophie et l'Événement. Entretiens avec Tarby, Fabien (éd) (2010)

Cinq leçons sur le cas Wagner. 2010.

Le Fini et l'Infini. 2010.

La Relation énigmatique entre politique et philosophie. 2011.

La République de Platon. 2012.

L'aventure de la philosophie française. 2012. 


Etyka jako postać nihilizmu. Sierakowski, Sławomir (tłum.). Krytyka Polityczna, nr 14, 302-306, 2008.

Etyka prawdy. Sierakowski, Sławomir (tłum.). Krytyka Polityczna, nr 14, 307-316, 2008.

Uniwersalne prawdy i kwestia religii. Rozmowę przeprowadził Adam S. Miller. Mikurda, Kuba (tłum.). Krytyka Polityczna, nr 14, 323-327, 2008.

Tylko komunizm uratuje lewicę przed upadkiem. Bieroń, Tomasz (tłum.). Dziennik : Polska, Europa, świat, nr 114, dod. Europa nr 20, 12-14, 2009.

Scholium : muzyczny wariant metafizyki przedmiotu. Skalski, Piotr (tłum.). Kwartalnik Filozoficzny 43, z. 3, 157-168, 2015.

Sztuka i miłość. Radomska, Magdalena (tłum.). Czas Kultury : kultura, literatura, filozofia 31, nr 3, 94-97, 2015.

Teatr i filozofia. Dialog 60, nr 12, 233-241, 2015.