INDEKS PRZEKŁADÓW

Simone de Beauvoir (1908-1986)

strona główna

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

TEKSTY FILOZOFICZNE I Z POGRANICZA FILOZOFII

Pyrrhus et Cinéas. 1944.

Tous les homes sont mortels. 1946.

Pour une morale de l’ambigüité. 1947.

L’existentialisme et la sagesse des nations. 1948.

Le Deuxième sexe. 1949.

Druga płeć. T. 1, Fakty i mity. Mycielska, Gabriela (tłum.). Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1972. Ss. 368.

Druga płeć. T. 2, Kształtowanie się kobiety, sytuacja, usprawiedliwienia i ku wyzwoleniu. Leśniewska, Maria (tłum.). Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1972. Ss. 584.

Wyd. 3 Środa, Magdalena (wstęp). Warszawa, Czarna Owca, 2014. Ss. 813.

'Faut-il brûler Sade?' 1951-1952.

'Merleau-Ponty et le pseudo-sartrisme'. 1955.