INDEKS PRZEKŁADÓW

Jeremy Bentham (1748-1832)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

A Fragment on Government. 1789.

An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. 1789.

Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa. Nawroczyński, Bogdan (tłum.). (BKF). Warszawa, PWN, 1958. Ss. XI+471.

The Panopticon Writings. 1791.

Traités de législation civile et pénale. 1802.

Chrestomathia. 1817.

Constitutional Code. 1830.