INDEKS PRZEKŁADÓW

Henri-Louis Bergson (1859-1941)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Essai sur les données immédiates de la conscience. 1889.
O bezpośrednich danych świadomości. Bobrowska, K. (tłum.). Warszawa, E. Wende i S-ka, 1913. Ss. XI+167.

Matière et mémoire : Essai sur la relation du corps à l'esprit. 1896.
Materia i pamięć : esej o stosunku ciała do ducha. Weksler-Waszkinel, Romuald J. (tłum.); Drwięga, Marek (przekł. popr., posłowie). Kraków, Zielona Sowa, 2006. Ss. 202.
Materia i pamięć : o stosunku ciała do ducha. Filewicz, Wł. (tłum.). 1926. Kraków, Vis-à-vis/Etiuda, 2012. Ss. 246.

Le Rire : Essai sur la signification du comique. 1900.
Śmiech : esej o komizmie. Cichowicz, Stanisław (tłum.); Morawski, Stefan (przedm.). Kraków, Wyd. Lit., 1977. Ss. 249. Warszawa, KR, 1995.

Introduction à la métaphysique. 1903.
"
Wstęp do metafizyki" w: Myśl i ruch. Wstęp do metafizyki. Intuicja filozoficzna. Postrzeżenie zmiany. Dusza i ciało. Beylin, Paweł (tłum, wstęp); Błeszyński, Kazimierz (tłum.). Warszawa, PWN, 1963. Ss. 165.

L'Évolution créatrice. 1907.
Ewolucja twórcza. Znaniecki, Florian (tłum.); Kołakowski, Leszek (wstęp). Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Ss. XXXI+321. Kraków, Zielona Sowa, 2004.

L'Énergie spirituelle : Essais et conférences. 1919.
Energia duchowa. Skorulski,  Krzysztof (tłum.); Kostyło, Piotr (tłum., wstęp). Warszawa, IFiS PAN, 2004. Ss. XXXI+249.

Durée et simultanéité : À propos de la théorie d'Einstein. 1922.

Les Deux sources de la morale et de la religion. 1932.
Dwa źródła moralności i religii. Kostyło, Piotr i Skorulski, Krzysztof (tłum.); Skarga, Barbara (przedm.). Kraków, Znak, 1993; wyd. 2 Homini, 2007. Ss. 325.

La Pensée et le mouvant : Essais et conférences. 1934.
Myśli i ruch w: Myśl i ruch. Wstęp do metafizyki. Intuicja filozoficzna. Postrzeżenie zmiany. Dusza i ciało. Beylin, Paweł (tłum, wstęp); Błeszyński, Kazimierz (tłum.). Warszawa, PWN, 1963. Ss. 165.

Cours de philosophie de 1886-1887 au lycée Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand : morale, métaphysique, histoire de la philosophie. 2010.

Cours de morale, de métaphysique et d’histoire de la philosophie moderne de 1892-1893 au lycée Henri IV. 2010.

Cours de psychologie de 1892-1893 au lycée Henri-IV. 2008.


Wojnar, Irena. Bergson. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1985. Ss. 339.

Pamięć i życie. Deleuze, Gilles (wybór tekstów); Szczepańska, Anita (tłum.). Warszawa, PAX, 1988. Ss. 145.

Problem osobowości : wykłady edynburskie. Kostyło, Piotr (tłum.); Borzym, Stanisław (posł.). Warszawa, IFiS PAN, 2004. Ss. 47.

Wykłady o wychowaniu. Kostyło, Piotr (tłum, posł.); Zielińska-Kostyło, Hanna (posł.). Warszawa, IFiS PAN, 2004. Ss. 74.