INDEKS PRZEKŁADÓW

George Berkeley (1685-1753)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Arithmetica. 1707.

Miscellanea Mathematica. 1707.

Philosophical Commentaries or Common-Place Book. 1707-08.
Dzienniki filozoficzne. Żukowski, Bartosz (tłum., oprac.). Gdańsk, Słowo/obraz Terytoria, 2007. Ss. 223.

An Essay towards a New Theory of Vision. 1709.
Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne. Grzeliński, Adam (nadzór nad tłum. zbiorowym, wstęp, oprac.). Toruń, UMK, 2011. Ss. 192.

A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. Part I. 1710.
Traktat o zasadach poznania ludzkiego. Leszczyński, Jan (tłum.). W: Berkeley, G. Traktat o zasadach poznania ludzkiego. Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem. (BKF). Warszawa, PWN, 1956. Ss. XI+334.
Rzecz o zasadach poznania ludzkiego. Jezierski, Feliks (tłum.). [Przedruk wyd. z 1890]. Warszawa, De Agostini, 2003. Ss. XXV+154.
Traktat o zasadach ludzkiego poznania, w którym poddano badaniu główne przyczyny błędów i trudności w różnych dziedzinach wiedzy oraz podstawy sceptycyzmu, ateizmu i niewiary. Salamon, Janusz (tłum.); Kołodziejczyk, Sebastian Tomasz (posł.). Kraków, Zielona Sowa, 2004. Ss. 110.

Passive Obedience, or the Christian doctrine of not resisting the Supreme Power. 1712.

Three Dialogues between Hylas and Philonous. 1713.
Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem. Sosnowska, Janina (tłum.). W: Berkeley, G. Traktat o zasadach poznania ludzkiego. Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem. (BKF). Warszawa, PWN, 1956. Ss. XI+334.
Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem. Sosnowska, Janina (tłum.). Kęty, Antyk, 2002; Warszawa, De Agostini, 2003.
Trzy dialogi między Hylasem a Philonousem : przeciw sceptykom i ateistom. Filipczuk, Michał (tłum.); Kołodziejczyk, Sebastian Tomasz (posł.). Kraków, Zielona Sowa, 2006. Ss. 123.

An Essay Towards Preventing the Ruin of Great Britain. 1721.

De Motu. 1721.

A Proposal for Better Supplying Churches in our Foreign Plantations, and for converting the Savage Americans to Christianity by a College to be erected in the Summer Islands. 1725.

A Sermon preached before the incorporated Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts. 1732.

Alciphron, or the Minute Philosopher In seven dialogues Containing an apology for the Christian religion, against those who are called Free-thinkers. 1732.
Alkifron. Mikołaj Olszewski (tłum., wstęp, przypisy). Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2008. Ss. 285.

The Theory of Vision, or Visual Language, shewing the immediate presence and providence of a Deity, vindicated and explained. 1733.

The Analyst: a Discourse addressed to an Infidel Mathematician. 1734.

A Defence of Free-thinking in Mathematics, with Appendix concerning Mr. Walton's vindication of Sir Isaac Newton's Principle of Fluxions. 1735.

Reasons for not replying to Mr. Walton's Full Answer. 1735.

The Querist, containing several queries proposed to the consideration of the public. 1735-7.

A Discourse addressed to Magistrates and Men of Authority. 1736.

Siris, a chain of philosophical reflections and inquiries, concerning the virtues of tar-water. 1744.
Siris : łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z dodatkami. Grzeliński, Adam; Szymańska-Lewoszewska, Marta (tłum. i oprac.). Toruń, UMK, 2013. Ss. 288.

A Letter to the Roman Catholics of the Diocese of Cloyne. 1745

A Word to the Wise, or an exhortation to the Roman Catholic clergy of Ireland. 1749.

Maxims concerning Patriotism. 1750.

Farther Thoughts on Tar-water. 1752.

Miscellany. 1752.


O tym, co nieskończone. Kobyłecka, Ewa (tłum.). Principia : Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej. T. 30-31, 9-13, 2001.