INDEKS PRZEKŁADÓW

Maurice Blondel (1861-1949)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Exigences philosophiques du christianisme. 1950.
FR.: Potrzeba filozofii chrześcijańskiej. Fenrychowa, Janina (tłum.). Znak, nr 422-423, 3-18, 1990.
Filozoficzne wyzwania chrześcijaństwa. Fenrychowa, Janina (tłum.); Tarnowski, Karol (posł.). Kraków, Znak, 1994. Ss. 355.