INDEKS PRZEKŁADÓW

Bernard Bolzano (1781-1848)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Beyträge zu einer begründeteren Darstellung der Mathematik. 1810.

Erbauungsreden. 1813; 1849-52.

Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele. 1827.

Lehrbuch der Religionswissenschaft. 1834.

Wissenschaftslehre. 1837.
FRAGMENTY: Podstawy logiki : (wybrane fragmenty I i II tomu Teorii nauki z uzupełniającymi streszczeniami F. Kambartela). Drzazgowska, Ewa (tłum.). Kęty, Marek Derewiecki, 2010. Ss. 314.

Paradoxien des Unendlichen. 1851.
Paradoksy nieskończoności. Pakalska, Łucja (tłum.); Czeżowski, Tadeusz (red.); Kotarbiński, Tadeusz (przejrzał, wstęp). (BKF). Warszawa, PWN, 1966. Ss. XXVI+142.