INDEKS PRZEKŁADÓW

Franz Clemens Brentano (1838-1917)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles. 1862.

Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom Nous Poietikos. 1867.

Psychologie vom empirischen Standpunkte. 1874; 2 wyd. Kraus, Oskar (wyd.), 1924.
Psychologia z empirycznego punktu widzenia. Galewicz, Włodzimierz (tłum., wstęp, przypisy). (BKF). Warszawa, WN PWN, 1999. Ss. LXV+566.

Was für ein Philosoph manchmal Epoche macht. 1976.

Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis. 1889; 4 wyd. Kraus, Oskar (wyd.), 1955.
O źródle poznania moralnego. Porębski, Czesław (tłum., wstęp, przypisy); Węgrzecki, Adam (przejrzał). Warszawa, PWN, 1989. Ss. XXIII+204.

Aristoteles und seine Weltanschauung. 1911.
Arystoteles i jego światopogląd. Kamińska, Sonia (tłum., wstęp, oprac.). Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. Ss. 191.

Von der Klassifikation der psychischen Phänomene. 1911.

Die vier Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand. 1926.


O świadomości zmysłowej i neotycznej. W: Próby gramatyki filozoficznej : antologia. Krzysztof Rotter (tłum., oprac.). Wrocław, UWr, 1997.

O pojęciu prawdy. Sidorek, Janusz (tłum.). Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, t. 18/19, 49-70, 1997.

O powodach zniechęcenia w dziedzinie filozofii. Sidorek, Janusz (tłum.). Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, t. 21/22, 7-19, 1998.