INDEKS PRZEKŁADÓW

Martin Buber (1878-1965)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Die Geschichten des Rabbi Nachman. 1906.
Opowieści rabina Nachmana. Zwolski, Edward (tłum.). Paris, Éd. du Dialogue, 1983. Ss. 117.

Die Legende des Baalschem. 1908.

Daniel - Gespräche von der Verwirklichung. 1913.

Ich und Du. 1923.
FR.: Osoba i instytucja. Gromiec, Wł. (tłum.). Znak, nr 313, 860-862, 1980.
Ja i Ty : wybór pism filozoficznych. Doktór, Jan (wybór, tłum., wstęp). Warszawa, PAX, 1992. Ss. 246.

1925.
Wychowanie. Grygiel, Stanisław (tłum.). Znak, nr 166, 442-461, 1968.

Königtum Gottes. 1932.

1933.
Historia, która się dzieje. Zychowicz, J. (tłum.). Znak, nr 313, 838-841, 1980.

1933.
Humanizm biblijny. Zychowicz, J. (tłum.). Znak, nr 313, 841-845, 1980.

Erzahlungen von engeln, geistern und damonen. 1934.
Opowieści o aniołach, duchach i demonach. Wojnakowski, Ryszard (tłum.). Warszawa, Cyklady, 2004. Ss. 73.

'Die Frage an dem Einzelnen'. 1936.
FR.: Osoba i prawda. Gromiec, Wł. (tłum.). Znak, nr 324, 671-673, 1981.

1940.
Fałszywi prorocy. Zychowicz, J. (tłum.). Znak, nr 313, 834-837, 1980.

Torat ha-Neviim. 1942.

Moshe. 1945.
Mojżesz. Wojnakowski, Ryszard (tłum.). Warszawa, Cyklady, 1998. Ss. 181.

Or ha-Ganuz - Sippurey Hasidism. 1946, 1947.

Netivot be-Utopia. 1947.

Das Problem des Menschen. 1948.
Problem człowieka. Doktór, Jan (tłum,. wstęp). Warszawa, WN PWN, 1993. Ss. 95.
Problem człowieka. Reszke, Robert (tłum.). Warszawa, Aletheia, Spacja, 1993. Ss. 131.

Der Weg des Menschen : nach der chassidischen Lehre. 1948.
Droga człowieka według nauczania chasydów. Zlatkes, Gwido (tłum.). Warszawa, Cyklady, 2004. Ss. 59.

1948.
Wina i poczucie winy. Grygiel, Stanisław (tłum.). Znak, nr 151, 3-26, 1967.

Die Erzählungen der Chassidim. 1949.
Opowieści chasydów
. Hertz, Paweł (tłum., uwagi, posłowie). Poznań, W Drodze, 1986; wyd. 3 popr. 2005. Ss. 326.

Gog und Magog - eine Chronik. 1949.
Gog i Magog : kronika chasydzka. Garewicz, Jan (tłum., wstęp). Warszawa, WN PWN, 1999. Ss. XXIII+250.

Zwei Glaubensweisen. 1950.
Dwa typy wiary. Zychowicz, Juliusz (tłum.); Żak, Adam (przedm.); Flusser, David (posł.). Kraków, Znak, 1995. Ss. 223.

'Urdistanz und Beziehung'. 1951.

Bilder von Gut und Böse. 1952.

An der Wende - Reden über das Judentum. 1952.

Gottesfinsternis - Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie. 1953.

'Elemente des Zwischenmenschlichen'. 1954.
FR.: Społeczne a międzyludzkie. Gromiec, Wł. (tłum.). Znak, nr 313, 863-866, 1980.

'Der Mensch und sein Gebild'. 1955.

'Dem Gemeinschaftlichen folgen'. 1956.

La vie en dialogue. 1959.
Słowa - zasady. Bukowski, Kazimierz (tłum.). Znak, nr 237, 291-310, 1974.

Begegnung - autobiographische Fragmente. 1960.

'Dialogue between Martin Buber and Carl R. Rogers'. 1960.
Aneks [Dyskusja: Carl Rogers, Martin Buber]. Bortnowska, Halina (tłum.). Znak nr 173-174, 1531-1538, 1968.


xxxx
Kształcenie charakteru. Święcicki, Andrzej (tłum.). Znak, nr 169-170, 915-926, 1968.

xxxx
Mistyka żydowska. Zychowicz, J. (tłum.). Znak, nr 313, 846-851, 1980.

xxxx
Zen i chasydyzm. Szostkiewicz, Adam (tłum.). Znak, nr 313, 852-860, 1980.

xxxx
"Kiedy, jeśli nie teraz?" Masewicz, Krzysztof (tłum.). Znak, nr 377-378, 189-192, 1986.

xxxx
Biblia żydowska a człowiek współczesny. Masewicz, Krzysztof (tłum.). Znak, nr 396-397, 3-12, 1988.

xxxx
Rabbiego Izraela Ben Eliezera zwanego Baal Szem Towem to jest Mistrzem Dobrego Imienia pouczenie o Bogu. Zestawione z okruchów przez Martina Bubera. Doktór, Jan (tłum.). Warszawa, Split Trading, 1993. Ss. 55.