INDEKS PRZEKŁADÓW

Noam Chomsky


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Language and Mind. 1968.
FR.: Wkład językoznawstwa do badań nad ludzkim umysłem. Gawroński, Alfred i Kubiak, Zygmunt (tłum.). Znak, nr 252, 764-781, 1975.

American Power and the New Mandarins. 1969.
FR.: Ameryka i Wietnam. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 42-54, 1973.