INDEKS PRZEKŁADÓW

Frederick Copleston


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Contemporary Philosophy. Studies of Logical Positivism and Existentialism. London, Burns & Oates, 1956, 1963, wyd. zm. 1972.
FR.: Osoba ludzka w filozofii współczesnej. Bortnowska, Halina (tłum.). Znak, nr 113, 1283-1301, 1963.
Filozofia współczesna. Badania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Warszawa, PAX, 1981.