INDEKS PRZEKŁADÓW

Auguste Cornu (1888-1981)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Próba krytyki marksistowskiej. Kroński, Tadeusz (przedm.), Żurowski, Maciej i in. (tłum.). Warszawa, PWN, 1955.

Essai de critique marxiste. Paris, Éditions sociales, 1951.
Alienacja u Hegla, Feuerbacha i Marksa: wybór tekstów. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, 1966.

Karl Marx et Friedrich Engels: leur vie et leur oeuvre. Paris, Presses Universitaires de France, 1955.
Karol Marks i Fryderyk Engels: życie i dzieło.
Tom 1, lata 1818/1820-1842. Żurowski, Maciej i inni (tłum.). Warszawa, PWN, 1958.
Tom 2, lata 1842-1844. Bielska, Maria (tłum.). Warszawa, PWN, 1964.
Tom 3, lata 1844-1845. Bielska, Maria (tłum.). Warszawa, PWN, 1967.

Karl Marx und Friedrich Engels: ihr Leben und Werk.
Karol Marks i Fryderyk Engels: życie i dzieło. Tom 4, lata 1845-1846. Wolniewicz, Bogusław (tłum.). Warszawa, PWN, 1969.