INDEKS PRZEKŁADÓW

Daniel Dennett


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Brainstorms : Philosophical Essays on Mind and Psychology. 1981.

with Hofstadter, Douglas. The Mind's I : Fantasies and reflections on self and soul. 1981.

Zebrane teksty o naturze umysłu i jaźni różnych autorów, z komentarzem.

Elbow Room : The Varieties of Free Will Worth Wanting. 1984.

Content and Consciousness. 1986.

The Intentional Stance. 1987.

Consciousness Explained. 1991.
Świadomość. Stokłosa, Ewa (tłum.); Miłkowski, Marcin (red., posłowie); Weiner, Paul (rysunki). Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. 728.

Darwin's Dangerous Idea : Evolution and the Meanings of Life. reprint edition 1996

Kinds of Minds : Towards an Understanding of Consciousness. 1997.
Natura umysłów. Turopolski, Witold (tłum.). Warszawa, CiS, 1997. Ss. 205.

Brainchildren: Essays on Designing Minds (Representation and Mind). 1998.

Artykuły z lat 1984-1996.

Freedom Evolves. 2003.

Sweet Dreams : Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness. 2005.
Słodkie sny : filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o świadomości. Miłkowski, Marcin (tłum.). Warszawa, Prószyński i S-ka, 2007. Ss. 232.

Breaking the Spell : Religion as a Natural Phenomenon. 2006.
Odczarowanie : religia jako zjawisko naturalne. Stanosz, Barbara (tłum., wstęp). Warszawa, PIW, 2008. Ss. 479.

with Bennett, Max; Hacker, Peter; Searle, John. Neuroscience and Philosophy : Brain, Mind, and Language. 2007.

with Plantinga, Alvin. Science and Religion : are they compatible? 2011.
Nauka i religia : czy można je pogodzić? Furman, Michał; Kwiatek, Łukasz (tłum.). Kraków, Copernicus Center Press, 2014. Ss. 142.

Intuition Pumps And Other Tools for Thinking. 2013.
Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia. Kurek, Łukasz (tłum.). Kraków, Copernicus Center Press, 2015. Ss. 642.

with LaScola, Linda. Caught in the Pulpit : Leaving Belief Behind. 2013.

with Hurley, Matthew M.; Adams, Jr. Reginald B. Inside Jokes : Using Humor to Reverse-Engineer the Mind. 2011.
Filozofia dowcipu : humor jako siła napędowa umysłu. Śmietana, Rafał (tłum.). Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. VI+553.

From Bacteria to Bach and Back : The Evolution of Minds. 2017.


Naprawdę przekonani : strategia intencjonalna i dlaczego ona działa. Miłkowski, Marcin (tłum.). Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 4, 87-109, 2003.

Coraz mniej miejsca dla Stwórcy : wojna o pochodzenie człowieka. Rozm. przeprowadzili Jörg Blech i Johann Grolle. Forum, nr 1, 58-60, 2006.

z: Roy, Deb. Nasza transparentna przyszłość. Świat Nauki, nr 4, 68-73, 2015.