INDEKS PRZEKŁADÓW

Jacques DERRIDA


Polski Indeks Filozoficzny

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

De la grammatologie. 1967.
O gramatologii. Banasiak, Bogdan (tłum.). Warszawa, KR, 1999.

La voix et le phénomène. 1967.
Głos i fenomen: wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla. Banasiak, Bogdan (tłum.). Warszawa, KR, 1997.

L'écriture et la différence. 1967.
Pismo i różnica. Kłosiński, Krzysztof (tłum.). Warszawa, KR, 2004.

Marges de la philosophie. 1972.
Marginesy filozofii. Dziadek, Adam i Margański, Janusz i Pieniążek, Paweł (tłum.). Warszawa, KR, 2002.

Positions. 1972.
Pozycje: rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą. Dziadek, Adam (tłum.). Bytom, FA-art, 1997.

La dissémination. 1972.
Fragment w: Derrida, Jacques. Pismo filozofii. Matuszewski, Krzysztof i Banasiak, Bogdan i Pieniążek, Paweł (tłum.). Kraków, Inter Esse, 1992.

Éperons. Les styles de Nietzsche. 1978.
Ostrogi: style Nietzschego. Banasiak, Bogdan (tłum.). Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 1997.

La vérité en peinture. 1978.
Prawda w malarstwie. Kwietniewska, Małgorzata (tłum.). Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2003.

Schibboleth. Pour Paul Celan. 1986.
Szibbolet dla Paula Celana. Dziadek, Adam (tłum.). Bytom, FA-art, 2000.

Khôra. 1993.
Hōra - Chora. Gołębiewska, Maria (tłum.). Warszawa, KR, 1999.


Le concept du 11 septembre, dialogues à New York avec Giovanna Borradori, Jacques Derrida et Jürgen Habermas. 2002.
Filozofia w czasach terroru: rozmowy z Jurgenem Habermasem i Jacques'em Derridą. Karalus, Andrzej i Kilanowski, Marcin i Orlewski, Bartosz (tłum.). Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Historia kłamstwa: prolegomena. Wykład warszawski. Hmissi, Victoria (tłum.). Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 2005.