INDEKS PRZEKŁADÓW

René Descartes (1596-1650)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Musicae Compendium. 1618.

Regulae ad directionem ingenii. 1626-1628.
Prawidła kierowania umysłem w: Prawidła kierowania umysłem ; Poszukiwanie prawdy poprzez światło przyrodzone rozumu. Chmaj, Ludwik (tłum., wstęp, przypisy). Warszawa, PWN, wyd. 2 1958. Ss. XIII+170. Przedruk Kęty, Antyk, 2002.

Le Monde. 1630-1633.
Świat albo Traktat o świetle. Z dodatkiem Leon Brunschvicg, "Rozwój świadomości w filozofii zachodniej" (fragmenty). Śliwiński, Tomasz (tłum., wstęp, posł.). Kraków, Aureus, 2005. Ss. 198.

L'Homme. 1630-1633.
Człowiek w: Człowiek. Opis ciała ludzkiego. Bednarczyk, Andrzej (tłum, wstęp, przypisy). (BKF), 3-75. Warszawa, PWN, 1989. Ss. XLIX+203.

Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. 1637.
Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach. Wojciechowska, Wanda (tłum., wstęp, przypisy). Kraków, PAU, 1950; wyd. 3 Warszawa, PWN, 1988. Ss. XIII+97.
Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach. Żeleński (Boy), Tadeusz (tłum.). Maurice, Thorez. O Kartezjuszu. Warszawa, PIW, 1952; wyd. 2 uzup. Toeplitz, Krzysztof Teodor (wstęp), 1980; wyd. 3 1993. Ss. 89. Przedruk Kęty, Antyk, 2002.

La dioptrique. 1637.
Dioptryka w: Babijczuk, Wojciech, Dioptryka Kartezjusza. Wieczorek, Lech (tłum.). Wrocław, Wojciech Babijczuk, 2008. Ss. 180.

La Géométrie. 1637.
Geometria w: Babijczuk, Wojciech. Geometria Kartezjusza. Wisłocka, Katarzyna i Wieczorek, Lech(tłum.). Wrocław : Wojciech Babijczuk, 2006. Ss. 149.

Les meteores. 1637.
Meteory w: Babijczuk, Wojciech. Meteory Kartezjusza. Wieczorek, Lech i Babijczuk, Wojciech (tłum.). Wrocław, Wojciech Babijczuk, 2009. Ss. 136.

1640-1645.
Listy do Regiusa w: Listy do Regiusa. Uwagi o pewnym pisemku. Kopania, Jerzy (tłum., wstęp, przypisy). (BKF), 3-66. Warszawa, WN PWN, 1996. Ss. XXXVI+141.

Meditationes de prima philosophia. 1641.
Medytacje o pierwszej filozofii. Ajdukiewiczowie, Maria i Kazimierz (tłum.). Kraków, PAU, 1948; Warszawa, PWN, 1958. Ss. 120.

1643-1649.
Listy do księżniczki Elżbiety. Kopania, Jerzy (tłum., wstęp, przypisy). (BKF). Warszawa, WN PWN, 1995. Ss. XXVII+163.

Principia philosophiae. 1644.
Zasady filozofii. Dąmbska, Izydora (tłum., słowo od tł., przypisy). Warszawa, PWN, 1960. Ss. XII+423. Przedruk Kęty, Antyk, 2001.

Méditations touchant la philosophie première. [Autoryzowany przekład 1641]. 1647.
Medytacje o filozofii pierwszej. Z komentarzem Edmunda Husserla. Hartman, Jan (tłum.). Kraków, Aureus, 2002; wyd. 2 Zielona Sowa, 2004. Ss. 110.
Medytacje o pierwszej filozofii w: Medytacje o pierwszej filozofii wraz z zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem. T. 1 i 2. Ajdukiewiczowie, Maria i Kazimierz; Swieżawski, Stefan; Dąmbska, Izydora (tłum.). Warszawa, PWN, 1958. Ss. XXXI+455 i 329. Przedruk Kęty, Antyk, 2001. Ss. 505. Warszawa, WN PWN, 2010.

Notae in programma. 1647.
Uwagi o pewnym pisemku w: Listy do Regiusa. Uwagi o pewnym pisemku. Kopania, Jerzy (tłum., wstęp, przypisy). (BKF), 69-104. Warszawa, WN PWN, 1996. Ss. XXXVI+141.

La description du corps humaine. 1648.
Opis ciała ludzkiego w: Człowiek. Opis ciała ludzkiego. Bednarczyk, Andrzej (tłum, wstęp, przypisy). (BKF), 79-134. Warszawa, PWN, 1989. Ss. XLIX+203.

Colloquio con Burman. 1648.
Rozmowa z Baumanem w: Medytacje o pierwszej filozofii wraz z zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem. T. 1 i 2. Ajdukiewiczowie, Maria i Kazimierz; Swieżawski, Stefan; Dąmbska, Izydora (tłum.). Warszawa, PWN, 1958. Ss. XXXI+455 i 329. Przedruk Kęty, Antyk, 2001. Ss. 505.

Les passions de l'âme. 1649.
Namiętności duszy. Chmaj, Ludwik (tłum., wstęp); Suchodolski, Bogdan (przedm.). Warszawa, PWN, 1958; 1986; Kęty, Antyk, 2001. Ss. 218.


xxxx
Medytacje moralne. Kopania, Jerzy (wybór, tłum.). Białystok, Łuk, 1993. Ss. 51.

Epistola ad G. Voetim.
List do Voetiusa. Usakiewicz, Joanna (tłum., wstęp, przypisy), Kopania, Jerzy (przejrzał). (BKF). Warszawa, WN PWN, 1998. Ss. XLI+186.

Zarzuty i odpowiedzi późniejsze : korespondencja z Hyperaspistesem, Arnauldem i More'em. Kopania, Jerzy (tłum., wstęp, przypisy). Kęty, Antyk, 2005. Ss. 126.