INDEKS PRZEKŁADÓW

John Dewey (1859-1952)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Psychology. 1887.

Leibniz's New Essays Concerning the Human Understanding. 1888.

'The Ego as Cause'. 1894.

'The Reflex Arc Concept in Psychology'. 1896.

'Interest in Relation to the Training of the Will'. 1896.

'My Pedagogic Creed'. 1897.
Moje pedagogiczne credo. Pieter, Józef (tłum.). Lwów-Warszawa, Książnica-Atlas, 1933. Ss. 141. Warszawa, Żak, 2005. Ss. 33.

The School and Society. 1899.
Szkoła a społeczeństwo. Lisowska, Marja (tłum.). Lwów, Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, 1924. Ss. 101.

The Child and the Curriculum. 1902.

The Relation of Theory to Practice in Education. 1904.

'The Postulate of Immediate Empiricism'. 1905.

School and the Child. 1906.
Szkoła i dziecko. Claparède, Edward (wstęp); Błeszyńska, Helena (tłum.). Warszawa, E. Wende, 1913. Warszawa, Żak, 2006. Ss. 170.

Moral Principles in Education. 1909.
Zasady moralne w wychowaniu. Hofman, Witołd (tłum.). Lwów, Ossolineum, 1921. Ss. 39.

'The Influence of Darwin on Philosophy'. 1909.

How We Think. 1910.
Jak myślimy? Bastgenówna, Zofja (tłum.). Lwów, Książnica-Atlas, 1934. Ss. XIX+222. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957; Warszawa, De Agostini, 2002. Ss. 241.

German Philosophy and Politics. 1915.

'The Logic of Judgments of Practice'. 1915.

Democracy and Education: an introduction to the philosophy of education. 1916.
Demokracja i wychowanie : wstęp do filozofii wychowania. Bastgen, Zofia (tłum.); Suchodolski, B. (wstęp). Warszawa, Książka i Wiedza, 1963. Ss. LI+413.
Demokracja i wychowanie : wprowadzenie do filozofii wychowania. Doroszowa, Zofia (tłum.); Suchodolski, Bogdan (wstęp). Wrocław, Ossolineum, 1972. Ss. LXXII+516.

Reconstruction in Philosophy. 1919.

China, Japan and the U.S.A. 1921.

Human Nature and Conduct : An Introduction to Social Psychology. 1922.

'Valuation and Experimental Knowledge'. 1922.

'Value, Objective Reference, and Criticism'. 1925.

Experience and Nature. 1925.

The Public and its Problems. 1927.

The Quest for Certainty. Gifford Lectures. 1929.

The Sources of a Science of Education. 1929.

Individualism Old and New. 1930.

'Three Independent Factors in Morals'. 1930.

Philosophy and Civilization. 1931.
Filozofja a cywilizacja. Purman, Stefan (tłum.). Warszawa, J. Przeworski, 1938. Ss. 342.

with Tufts, James Hayden. Ethics. 2nd ed. 1932.

Art as Experience. 1934.
Sztuka jako doświadczenie. Potocki, Andrzej (tłum.); Wojnar, Irena (wstęp). Wrocław, Ossolineum, 1975. Ss. LV+445.

A Common Faith. 1934.

Liberalism and Social Action. 1935.

Experience and Education. 1938.

Logic : The Theory of Inquiry. 1938.

Freedom and Culture. 1939.

Theory of Valuation. 1939.

'Experience, Knowledge and Value: A Rejoinder' w: The Philosophy of John Dewey. Schilpp, P. (ed.). 1939.

Knowing and the Known. 1949.


Wybór pism pedagogicznych. Pieter, Józef (wybór, wstęp, oprac., tłum.). Wrocław, Ossolineum, 1967. Ss. LXXXVI+264.