INDEKS PRZEKŁADÓW

Michael Dummett (1925-2011)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Frege : Philosophy of Language. 1973, 1981.

The Interpretation of Frege's Philosophy. 1981.

Elements of Intuitionism. 1977, 2000.

Truth and Other Enigmas. 1978.

Frege : Philosophy of Mathematics. 1991.

The Logical Basis of Metaphysics. 1991.
Logiczna podstawa metafizyki. Sady, Wojciech (tłum.); Murawski, Roman (przejrzał); Grobler, Adam (wstęp). Warszawa, WN PWN, 1998; wyd. 2 2012. Ss. XXV+562.

Origins of Analytical Philosophy. 1993.

The Seas of Language. 1993.

Frege and Other Philosophers. 1991.

Truth and the Past. 2005.

Thought and Reality. 2006.

The nature and future of philosophy. 2010.
Natura i przyszłość filozofii. Iwanicki, Marcin; Szubka, Tadeusz (tłum., wprow.). Warszawa, IFiS PAN, 2010. Ss. 183.


Antyrealistyczne spojrzenie na język, myśl, logikę i historię filozofii analitycznej/ Rozmowę przeprowadził Fabrice Pataut. Grobler, Adam (tłum.). Kwartalnik Filozoficzny, z. 1, 161-195, 1998.

Sens i referencja. Iwanicki, Marcin; Szubka, Tadeusz (tłum.). Kwartalnik Filozoficzny, 2, 107-128, 2002.