INDEKS PRZEKŁADÓW

Duns Scotus (ok.1266-1308)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ordinatio. Po 1300.

Reportatio parisiensis, Ok. 1302-1305.

Quodlibetal Questions. Ok.1306.

De primo principio. Ok.1308.
Traktat o Pierwszej Zasadzie. Włodarczyk, Tadeusz (tłum., wstęp, komentarz); Zieliński, Iwo Edward (przejrzał). (BKF). Warszawa, PWN, 1988. Ss. XXI+138.