INDEKS PRZEKŁADÓW

Erazm z Rotterdamu / Desiderius Erasmus Roterodamus / Geert Geerts (1466/7-1536)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Enchiridion Militis Christiani. 1503.
Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny. Domański, Juliusz (tłum., wstęp, przypisy); Kołakowski, Leszek (przedm.). Warszawa, PWN, 1965. Ss. XXXVII+298.

Adagia. 1510-1535.
Adagia. Cytowska, Maria (tłum., oprac.). Kraków, Ossolineum, 1973, Ss. LXVIII+368.

Moriae encomium / Laus stultitiae. 1511.
Pochwała głupoty. Jędrkiewicz, Edwin (tłum., objaśnił); Barycz, Henryk (wstęp). Wrocław, Ossolineum, 1953. Ss. CXXIV+243. Warszawa, De Agostini, 2001. Ss. 232.

De duplici copia verborum ac rerum. 1512.

De ratione studii. 1512.

Sileni Alcibiadis. 1515.

‘Dulce Bellum Inexpertis’. 1515.

Institutio Principis Christiani. 1516.

Querela Pacis. 1517.

Colloquia familiaria. 1518. [12 kolejnych do 1533].
Rozmowy potoczne. Cytowska, Maria (tłum., przedm., przypisy). Warszawa, Czytelnik, 1962. Ss. 175.
Rozmowy : wybór. Cytowska, Maria (tłum., oprac.). Warszawa, PIW, 1969. Ss. 295.

Ratio verae theologiae. 1518.
Sposób czyli metoda szybkiego i łatwego dochodzenia do prawdziwej teologii w: Trzy rozprawy. Domański, Juliusz (tłum., oprac.), 63-296. Warszawa, PAX, 1960; wyd. 3 popr. i poszerz., 2000. Ss. 529.

Convivium religiosum. 1522.
Zbożna biesiada w: Trzy rozprawy. 297-363.

De libero arbitrio diatribe sive collatio. 1524.

Paraclesis id est adhortatio ad christianae philosophiae stadium. 1528.
Parakleza to jest zachęta do uprawiania filozofii chrześcijańskiej w: Trzy rozprawy. 43-62.

De pueris statim ac liberaliter instituendis. 1529.
Pisma moralne : wybór. Cytowska, Maria (tłum., oprac.). Warszawa, PAX, 1970. Ss. 426.

De civilitate morum puerilium. 1530.

De bello Turcico. 1530.

Liber de sarcienda ecclesiae condordia. 1533.

Praeparatio ad mortem. 1534.

Ecclesiastes: sive de ratione concionandi. 1535.


Epistola de philosophia evangelica.
List o filozofii ewangelicznej w: Trzy rozprawy.

Wybór pism. Cytowska, Maria; Jędrkiewicz, Edwin; Mejor, Mieczysław (tłum.); Cytowska, M. (wybór, wstęp i koment.). Wrocław, Ossolineum, 1992. Ss. CXXXII+459.

Pochwała medycyny. Radomska, Agnieszka (tłum.). Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 43, 177-194, 1999.

LList dedykujący kardynałowi Wawrzyńcowi Campegio Parafrazę Listu św. Pawła do Efezjan oraz pięciu innych listów Pawłowych (Ep. 1062 z 5 lutego 1519). Chądzyńska, Beata (tłum.); Domański, Juliusz (oprac.). Meander/em>, nr 3, 257-270, 2000.

O nabywaniu cnoty. [De virtute amplectenda]. Rzepkowski, Krzysztof (oprac.). Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 46, 167-183, 2002.