INDEKS PRZEKŁADÓW

Paul K. Feyerabend (1922-1994)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O interpretacji relacyj nieokreśloności. Studia Filozoficzne, nr 4, 21-78, 1960.

Explanation, Reduction and Empiricism. 1962.
Wyjaśnianie, redukcja i empiryzm w: Feyerabend, Paul K. Jak być dobrym empirystą? Zamiara, Krystyna (wstęp i tłum.), 62-151. Warszawa, PWN, 1979.

How to Be a Good Empiricist - A Plea for Tolerance in Matters Epistemological. 1963.
Jak być dobrym empirystą? Wezwanie do tolerancji w kwestiach epistemologicznych w: Jak być dobrym empirystą?, 23-61.

Realism and Instrumentalism: Comments on the Logic of Factual Support. 1964.
Realizm i instrumentalizm: uwagi o logice potwierdzania przez fakty w: Jak być dobrym empirystą?, 152-193.

Science Without Experience. 1969.
Nauka bez doświadczenia w: Jak być dobrym empirystą?, 194-199.

Consolation for the Specialist. 1970.
Ku pocieszeniu specjalisty w: Jak być dobrym empirystą?, 200-250. Warszawa, PWN, 1979.

Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. New Left Bookss, 1975; revised ed. 1988..
Przeciw metodzie.
Wiertlewski, Stefan (tłum.), Zamiara, Krystyna (red. nauk.). Wrocław, Siedmioróg, 1996; 2 wyd. 2001.

"Science": The Myth and its Role in Society. 1975.
Mit 'nauki' i jego rola w społeczeństwie w: Czy sprzeczność może być racjonalna? Jodkowski, Kazimierz (red.), Jusiak, Janusz (tłum.) (RRR 4), 291-307. Lublin, Wyd. UMCS, 1986.

How to Defend Society Against Science. 1975.
Jak obronić społeczeństwo przed nauką w: Czy sprzeczność może być racjonalna? Hetmański, Marek (tłum.), 309-324.

On the Critique of Scientific Reason. 1976.
Krytyka naukowego rozumu. Mokrzycki, Edmund (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9-10, 109-136, 1982.
PRZEDRUK w: Racjonalność a styl myślenia. Mokrzycki, Edmund (red.).

Die Rationalität der Forschung. 1978.
'Racjonalność' badania w: Czy sprzeczność może być racjonalna? Kowalski, Zdzisław (tłum.), 271-289.

Realism, Rationalism, and Scientific Method. (Philosophical Papers, Vol. 1). 1981.

Problems of Empiricism. (Philosophical Papers, Vol. 2). 1981.

Wissenschaft als Kunst. 1984.

Farewell to Reason. 1987.

Three dialogues on knowledge. 1991.
Dialogi o wiedzy. Nowotniak, Justyna (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1999.

Killing Time: The Autobiography of Paul Feyerabend. Chicago, University of Chicago Press, 1995.
Zabijanie czasu. Bieroń, Tomasz (tłum.). Kraków, Znak, 1996.

Conquest of Abundance: A Tale of Abstraction Versus the Richness of Being. Terpstra, B. (ed.). 1999.

Knowledge, Science and Relativism. (Philosophical Papers, Vol. 3) Preston, J. (ed.). 1999.

Physics and Philosophy. (Philosophical Papers, Vol. 4). Gattei, S & Agassi, J. (eds.). 2016.


Pluralizm kulturowy czy Nowa Wspaniała Monotonia? Więcław, Marek (tłum.). Nowa Krytyka, nr 17, 15-23, 2004.