INDEKS PRZEKŁADÓW

Michel Foucault


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Maladie mentale et personnalité. 1954.

Maladie mentale et psychologie. 1962.

Folie et Déraison. Histoire de la folie à l'âge Classique. 1961.
Histoire de la folie à l'âge classique.‎ 1964.
Histoire de la folie à l'âge classique. Folie et déraison
. 1972.
Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Kęszycka, Helena (tłum.); Czerwiński, Marcin (wstęp). Warszawa, PIW, 1987. Ss. 559.

Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical.‎ 1963.
Narodziny kliniki. Pieniążek, Paweł (tłum.). Warszawa, KR, 1999. Ss. 265.

Raymond Roussel. 1963.
FR.: Zamknięte słońce. Banasiak, Bogdan (tłum.). Colloquia Communia, 1-3(36-38), 155-160, 1988.

Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines.‎ 1966.
Słowa i rzeczy : archeologia nauk humanistycznych. Komendant, Tadeusz (tłum.). Gdańsk, Słowo/obraz Terytoria, 2005; wyd. 2 2006. Ss. 369.

La Pensée du dehors.‎ 1966.

L'Archéologie du savoir. 1969.
Archeologia wiedzy. Siemek, Andrzej (tłum.); Topolski, Jerzy (wstęp). Warszawa, PIW, 1977. Ss. 250.

Sept propos sur le septième ange.‎ 1970.

L'Ordre du discours.‎ 1971.
Porządek dyskursu : wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970. Kozłowski, Michał (tłum.). Gdańsk, Słowo/obraz Terytoria, 2002. Ss. 56.

Ceci n'est pas une pipe.‎ 1973.
To nie jest fajka. Komendant, Tadeusz (tłum.). Gdańsk, Słowo/obraz Terytoria, 1996. Ss. 68.

avec Barret-Kriegel, Blandine et al. Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère : un cas de parricide au xixe siècle.‎ 1973.
Ja, Piotr Rivière, skorom już zaszlachtował moją matkę, moją siostrę i brata mojego... : przypadek matkobójcy z XIX wieku. Komendant, Tadeusz i Wilczyński, Grzegorz (tłum.). Gdańsk, Słowo/obraz Terytoria, 2002. Ss. 299.

Surveiller et punir : naissance de la prison.‎ 1975.
Nadzorować i karać : narodziny więzienia. Komendant, Tadeusz (tłum., posłowie). Warszawa, Aletheia, Spacja, 1993; wyd. 2 Aletheia, 2009. Ss. 311.

Histoire de la sexualité, vol. 1 : La volonté de savoir.‎ 1976.
Histoire de la sexualité, vol. 2 : L'usage des plaisirs.‎ 1984.
Histoire de la sexualité, vol. 3 : Le souci de soi.‎ 1984.
FRAGMENTY: Banasiak, Bogdan, Matuszewski, Krzysztof (tłum.). Colloquia Communia, 1-3(36-39), 129-145, 1988.
Historia seksualności. Banasiak, Bogdan; Komendant, Tadeusz; Matuszewski, Krzysztof (tłum.); Komendant, T. (wstęp). Warszawa, Czytelnik, 1995; wyd. 2 2000. Ss. 612. Gdańsk, Słowo/obraz Terytoria,  2010.

1984.
Aufklärung i rewolucja. Wyczański, Lech (tłum.). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 65-71, 1986.

1984.
Troska o prawdę (rozmowa Francois Ewalda z Michelem Foucault). Żabicka, Krystyna (tłum.). Colloquia Communia, 1-3(36-39), 147-154, 1988.

Dits et écrits. Vol. 1 : 1954-1969. Vol. 2 : 1970-1975. Vol. 3 : 1976-1979. Vol. 4 : 1980-1988. 1994.
Szaleństwo i literatura : powiedziane, napisane. Komendant, Tadeusz (wybór, oprac.); Banasiak, Bogdan i in. (tłum.);  Markowski, Michał Paweł (posł.). Warszawa, Aletheia, 1999. Ss. 389.
Kim pan jest, profesorze Foucault? : debaty, rozmowy, polemiki. Jaksender, Kajetan Maria (wybór i tłum.); Błesznowski, Bartłomiej, Jaksender, Kajetan Maria; Matuszewski, Krzysztof (red.); Błesznowski, Bartłomiej (przedm.). Kraków, Libron - Filip Lohner, Eperons-Ostrogi, 2013. Ss. 432.
Filozofia, historia, polityka : wybór pism. Leszczyński, Damian; Rasiński, Lotar (tłum., wstęp). Warszawa, WN PWN, 2000. Ss. 322.

TRANSKRYPCJE WYKŁADÓW w Collège de France:

1970-1971 : Leçons sur la volonté de savoir. 2011.

1971-1972 : Théories et Institutions Penales.‎ 2015.

1972-1973 : La société punitive. 2013.

1973-1974 : Le Pouvoir psychiatrique. 2003.

1974-1975 : Les Anormaux. 1999.

1975-1976 : « Il faut défendre la société ». 1997.
Trzeba bronić społeczeństwa : wykłady w Collège de France, 1976. Kowalska, Małgorzata (tłum.). Warszawa, KR, 1998. Ss. 287.

1977-1978 : Sécurité, territoire, population. 2004.
Bezpieczeństwo, terytorium, populacja : wykłady w Collège de France, 1977-1978. Herer, Michał (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2010. Ss. 513.

1978-1979 : Naissance de la biopolitique. 2004.
Narodziny biopolityki : wykłady w Collège de France 1978 1979. Herer, Michał (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2011. Ss. 417.

1979-1980 : Du gouvernement des vivants. 2012.
Rządzenie żywymi : wykłady w Collège de France, 1979-1980. Herer, Michał (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2014. Ss. 440.

1980-1981 : Subjectivité et vérité. 2014.

1981-1982 : L'Herméneutique du sujet. 2001.
Hermeneutyka podmiotu. Herer, Michał (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2012. Ss. 630.

1982-1983 : Le Gouvernement de soi et des autres I. 2008.

1983-1984 : Le Gouvernement de soi et des autres II : Le Courage de la vérité. 2009.


Nietzsche, Freud, Marks. Matuszewski, Krzysztof (tłum.). Literatura na Świecie, nr 6, 1988.

Polityka zdrowia w XVIII wieku. Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, nr 15, 2010.