INDEKS PRZEKŁADÓW

Erich Fromm (1900-1980)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Escape from Freedom / The Fear of Freedom. 1941.
Ucieczka od wolności. Ziemilscy, Olga i Andrzej (tłum.); Ryszka, Franciszek (przedm.); od wyd. 4 Wnuk-Lipiński, Edmund (przedm.). Warszawa, Czytelnik, 1970; wyd. 15 2014. Ss. 277.

Psychoanalyse & Ethik, 1946.

Man for himself, an inquiry into the psychology of ethics. 1947.
FR.: Ludzka natura a charakter. Siniugina, Larysa (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 55-75, 1990.
Niech się stanie człowiek : z psychologii etyki. Saciuk, Robert (tłum.). Warszawa-Wrocław, WN PWN, 1994; wyd. 5 zm. 2005. Ss. 195.

Psychoanalyse & Religion. 1949.
Psychoanalysis and Religion
. 1950.
Psychoanaliza a religia. Karłowski, Jan (tłum.); Chałubiński, Mirosław (wstęp). Poznań, Rebis, 2000. Ss. 155.

The Forgotten Language; an introduction to the understanding of dreams, fairy tales, and myths. 1951.
Zapomniany język : wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów. Marzęcki, Józef (tłum.). Warszawa, PIW, 1972; wyd. 3 1994. Ss.
Zapomniany język. Płaza, Katarzyna (tłum.). Kraków, Vis-à-vis/Etiuda, 2009. Ss. 203.

The Sane Society. 1955.
Zdrowe społeczeństwo. Tanalska-Dulęba, Anna (tłum.). Warszawa, PIW, 1996; Warszawa, Vis-à-vis/Etiuda, 2012. Ss. 365.

The Art of Loving. 1956.
O sztuce miłości. Bogdański, Aleksander (tłum.); Czerwiński, Marcin (wstęp). Warszawa, PIW, 1971 i szereg wydań późniejszych.

[Tekst niepublikowany]. 1957.
Instytut Nauki o Człowieku. Saciuk, Robert (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 49-53, 1990.

Sigmund Freud's mission : an analysis of his personality and influence. 1959.
FR.: Misja Zygmunta Freuda - analiza osobowości i wpływu. Kowalska, Małgorzata (tłum). Colloquia Communia, 3-6(44-47), 121-131, 1989.
Pasje Zygmunta Freuda : analiza postaci oraz wpływu psychoanalizy na nasz światopogląd. Palusiński, Robert (tłum.). Kraków, Vis-à-vis/Etiuda, 2010. Ss. 125.

z: Suzuki, D. T.; De Martino, Richard. Zen Buddhism & psychoanalysis. 1960.
Buddyzm Zen i psychoanaliza. Macko, Marek (tłum.). Poznań, Rebis, 1995; wyd. 2 popr. 2000. Ss. 244.

May Man Prevail? An inquiry into the facts and fictions of foreign policy. 1961.
FR.: Czy człowiek może zwyciężyć? Fakty i fikcje polityki zagranicznej. Sieńko, Irena (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 237-249, 1990.

Marx's Concept of Man. 1961.
FR.: Marksowski obraz człowieka. Mizińska, Jadwiga i Miziński, Jan (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 41-47, 1990.

Beyond the Chains of Illusion: my encounter with Marx and Freud. 1962.
FR.: Credo. Jankowska, Hanna (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 5-9, 1990.
FR.: Trochę osobistych wspomnień. Szczupaczyński, Jerzy (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 11-15, 1990.

The Dogma of Christ and Other Essays on Religion, Psychology and Culture. 1963.
FR.: Charakter rewolucyjny. Siniugina, Larysa (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 115-123, 1990.
FR.: O ograniczeniach i niebezpieczeństwie psychologii. (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 149-155, 1990.
Dogmat Chrystusa i inne pisma religioznawcze. Kosior, Krzysztof i in. (tłum.); Chałubiński, Mirosław (wstęp). Lublin, Test, 1992. Ss. XXIII+123.

War Within Man : a psychological enquiry into the roots of destructiveness. 1963.
Wojna w człowieku : psychologiczne studium istoty destrukcyjności. Kuropatwiński, Piotr; Węgrodzka, Jadwiga (tłum.); Pankiewicz, Piotr (tłum, wstęp, red.). Gdańsk, Tawerna Psychonautów, 1991; Warszawa, Jacek Santorski & CO, 1994. Ss. 61.

Socialist Humanism. 1965.

The Heart of Man : Its Genius for Good and Evil. 1965.
FR.: Wolność, determinizm, alternatywizm. Żuk, Anna (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 97-114, 1990.
Serce człowieka : jego niezwykła zdolność do dobra i zła. Saciuk, Robert (tłum.). Warszawa-Wrocław. WN PWN, 1996; Kraków, Vis-à-vis Etiuda, 2015. Ss. 183

You Shall Be as Gods: a radical interpretation of the Old Testament and its tradition. 1966.

The Revolution of Hope. Toward a Humanized Technology. 1968.
FR.: Rewolucja nadziei. Ku uszlachetnionej technologii. Pacyna, Małgorzata (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 251-279, 1990.
Rewolucja nadziei : ku uczłowieczonej technologii. Adamska, Halina (tłum.); Chałubiński, Mirosław (wstęp). Poznań, Rebis, 1996; wyd 2 popr. 2000. Ss. 193.
Rewolucja nadziei : w stronę uczłowieczonej technologii. Kochan, Agnieszka (tłum.). Kraków, Vis-à-vis/Etiuda, 2013. Ss. 187.

The Nature of Man. 1968.

Crisis of psychoanalysis. Essays on Freud, Marx, and social psychology. 1970.
Kryzys psychoanalizy : szkice o Freudzie, Marksie i psychologii społecznej. Brydak, Wojsław (tłum.). Poznań, Rebis, 1995; wyd. 2 popr. 2000. Ss. 216.

The Sane Society. 1970.
FR.: Człowiek w społeczeństwie kapitalistycznym. Tarasiewicz, Małgorzata (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 281-291, 1990/

The Anatomy of Human Destructiveness. 1973.
FR.: Anatomia ludzkiej destruktywności.
Miziński, Jan (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 125-142, 1990.
Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Karłowski, Jan (tłum.); Chałubiński, Mirosław (wstęp). Poznań, Rebis, 1998; wyd. 2 popr. 2002. Ss. XX+591.

To Have or to Be. 1976.
Mieć czy być. Miziński, Jan (tłum.). Colloquia Communia, 6(35), 213-252, 1987.
Mieć czy być : duchowe podstawy nowego społeczeństwa. Miziński, Jan (tłum.). Warszawa, Klub Otrycki, 1989. Ss. 130.
Mieć czy być? Karłowski, Jan (tłum.); Chałubiński, Mirosław (wstęp). Poznań, Rebis, 1995; wyd. 5 zm. 2003. Ss. 279.

[Wywiad]. 1977.
Charakter a agresja. Miziński, Jan (tłum.). Colloquia Communia, 3-6(20-23), 245-259, 1985.

Greatness and Limitations of Freud's Thought. 1979.
FR.: Wielkość i ograniczenia myśli Freuda. Klimowicz, Ewa (tłum.). Colloquia Communia, 3-6(44-47), 101-120, 1989.

1980.
Kilka postmarksowskich i postfreudowskich uwag na temat religii i religijności. Miziński, Jan (tłum.). Colloquia Communia, 3-6(44-47), 133-137, 1989.

Die Aktualität der prophetischen Schriften. 1980.
Aktualność pism proroków. (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 183-186, 1990.

Ihr werdet sein wie Gott. 1980.
Będziesz jak Bóg. (tłum.). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 187-194, 1990.


WYDANIA POŚMIERTNE:

On Disobedience and other essays. 1981.
O nieposłuszeństwie i inne eseje. Baranowski, Stefan (tłum.). Kraków, Vis-à-vis/Etiuda, 2015. Ss. 173.

For the Love of Life. 1986.

Pathology of normalcy : contribution to a science of man. 1991.
Patologia normalności : przyczynek do nauki o człowieku. Funk, Rainer (red., przedm.); Baranowski, Stefan; Palusiński, Robert (tłum.). Kraków, Vis-à-vis/Etiuda, 2011. Ss. 165.

The revision of psychoanalysis. 1992.
Rewizja psychoanalizy. Funk, Rainer (przedm.); Saciuk, Robert (tłum.). Warszawa-Wrocław, WN PWN, 1998; wyd. 2 zm. 2006; Kraków, Vis-à-vis/Etiuda, 2015. Ss. 134

The Art of Being. 1993.
O sztuce istnienia : terapeutyczne aspekty psychoanalizy. Saciuk, Robert (tłum.). Warszawa-Wrocław, WN PWN, 1997; wyd. 3 zm. 2005. Ss. 131.

The Art of Listening. 1994.
O sztuce słuchania : terapeutyczne aspekty psychoanalizy. Saciuk, Robert (tłum.). Warszawa-Wrocław, WN PWN, 1996; wyd. 4 zm. 2006. Ss. 161.

On Being Human. 1997.
O byciu człowiekiem. Barski, Marcin; Kozak, Łukasz (tłum.). Kraków, Vis-à-vis/Etiuda, 2013. Ss. 189.

Love, Sexuality, and Matriarchy / Liebe, Sexualität und Matriarchat. 1998.
Miłość, płeć i matriarchat. Radomska, Beata; Sowinski, Grzegorz (tłum.). Poznań, Rebis, 1997; wyd. 3 zm. 2013. Ss. 207.


KOMPILACJE:

Szkice z psychologii religii. Prokopiuk, Jerzy (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Ss. 292.