INDEKS PRZEKŁADÓW

Peter Thomas Geach


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Geach czasem sam wykłada i pisze po polsku]

Konsekwentny idealizm? Studia Filozoficzne, nr 4, 93-102, 1969. Geach, Peter Thomas.

# McTAGGART, John Ellis # idealizm #

Zwodnicza pułapka "cogito ergo sum". Kadenacy, Tadeusz (tłum.). Znak, nr 276, 710-712, 1977.