INDEKS PRZEKŁADÓW

Martin Heidegger (1889-1976)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sein und Zeit. 1927.
FR.: Elementy egzystencjalnej analityki jestestwa. Baran, Bogdan (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 90-121, 1984.
Bycie i czas. Baran, Bogdan (tłum.). Warszawa, WN PWN, 1994.

Kant und das Problem der Metaphysik. 1929.
Kant a problem metafizyki. Baran, Bogdan (tłum.). Warszawa, WN PWN, 1989.

"Vom Wesen des Grundes". 1929.
"O istocie racji" w: Znaki drogi. Nowotniak, Justyna (tłum.), 25-66. Warszawa, Aletheia, 1995.

Was ist Metaphysik? 1929.
Co to jest metafizyka? Grygiel, Stanisław i Stróżewski, Władysław (tłum.). Znak, nr 127, 73-88, 1965.
"Czym jest metafizyka?" w: Znaki drogi. Pomian, Krzysztof (tłum.), 9-24. Warszawa, Aletheia, 1995.

Die Selbstbehauptung der deutschen Universität. 1933.

"Platons Lehre von der Wahrheit". 1942.
"Platona nauka o prawdzie" w: Znaki drogi. Blandzi, Seweryn (tłum.), 97-128. Warszawa, Aletheia, 1995.

Vom Wesen der Wahrheit. 1943.
"O istocie prawdy" w: Znaki drogi. Filek, Jacek (tłum.), 67-88. Warszawa, Aletheia, 1995.

"Brief über den Humanismus" w: Platons Lehre von der Wahreit. 1947.
"List o 'humanizmie'". w: Znaki drogi. Tischner, Józef (tłum.), 129-168. Warszawa, Aletheia, 1995.

1949.
Wprowadzenie do "Co to jest metafizyka?". Walicki, Krzysztof (tłum.). Znak, nr 240, 758-772, 1974.

1949.
Polna droga. Żelaźni, Jolanta i Mirosław. Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 89-91, 1983.

Holzwege. 1950.
Drogi lasu. Gierasimiuk, Jerzy (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1997.

Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. 1951.
Objaśnienia do poezji Hölderlina. Lisiecka, Sława (tłum.). Warszawa, KR 2004.

Einführung in die Metaphysik. 1953.
Wprowadzenie do metafizyki. Marszałek, Robert (tłum.). Warszawa, KR, 2000.

Vorträge und Aufsätze. 1954.
Odczyty i rozprawy. Mizera, Janusz (tłum.). Kraków, Wyd. Baran i Suszczyński, 2002.

Gelassenheit. 1955.
Gelassenheit - bycie w pobliżu rzeczy. Szulczewski, Grzegorz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 155-162, 1986.

Was heißt Denken? 1956.
Co zwie się myśleniem? Mizera, Janusz (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2000.

Der Satz vom Grund. 1957.
Zasada racji. Mizera, Janusz (tłum.). Kraków, Baran i Suszczyński, 2001.

Identität und Differenz. 1957.
Identyczność i różnica. Mizera, Janusz (tłum.). Warszawa, Aletheia 2010.

Gelassenheit. 1959.
Wyzwolenie. Mizera, Janusz (tłum.). Kraków, Baran i Suszczyński, 1998.

Unterwegs zur Sprache.  1959.
W drodze do języka. Mizera, Janusz (tłum.). Kraków, Baran i Suszczyński, 2000.

Nietzsche. 1961.
Nietzsche. Gniazdowski, Andrzej i Graczyk, Piotr i Rymkiewicz, Wawrzyniec i Werner, Mateusz i Wodziński, Cezary (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2 tomy, 1998.

Kants These über das Sein. 1962.
Kanta teza o byciu. Poręba, Marcin (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 3-25, 1989.

Technik und die Kehre. 1963.
Technika i zwrot. Mizera, Janusz (tłum.). Kraków, Wyd. Baran i Suszczyński, 2002.

Wegmarken. 1967, 1976.
Znaki drogi. Poręba, Marcin i in. (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1995.

"Czym jest metafizyka", 1929. Pomian, Krzysztof (tłum.), 9-24.
"O istocie racji", 1929. Nowotniak, Justyna (tłum.), 25-66.
"O istocie prawdy", 1930. Filek, Jacek (tłum.), 67-88.
"Czym jest Metafizyka? Posłowie", 1943. Wolicki, Krzysztof (tłum.), 89-96.
"Platona nauka o prawdzie", 1931/32, 1940. Blandzi, Seweryn (tłum.), 97-128.
"List o humanizmie", 1946. Tischner, Józef (tłum.), 129-168.
|"Czym jest metafizyka? Wprowadzenie", 1949. Wolicki, Krzysztof (tłum.), 169-182.
"W kwestii bycia", 1955. Poręba, Marcin (tłum.), 183-218.
"Hegel i Grecy", 1958. Mizera, Janusz (tłum.), 219-234.
"Kanta teza o byciu", 1961. Poręba, Marcin (tłum.), 235-265.
"O istocie i pojęciu fizis", 1939. Sidorek, Janusz (tłum.), 265-318.
"Z ostatniego wykładu marburskiego", 1928. Poręba, Marcin (tłum.), 319-339.

Zur Sache des Denkens. 1969.
Ku rzeczy myślenia. Michalski, Krzysztof i Mizera, Janusz i Wodziński, Cezary (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1999.

1969.
Fenomenologia i teologia. Tischner, Józef (tłum.). Znak, nr 295-296, 119-134, 1979.

Schellings Handlung Über das Wesen der menschlichten Freiheit. 1971.
Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności. Marszałek, Robert (tłum.). Warszawa, KR, 2004.

Zur Seinsfrage. 1977.
FR.: Przyczynek do problemu bycia. Rudziński, Roman (tłum.). Colloquia Communia, 3-6(20-23), 7-19, 1985.

Die Grundprobleme der Phänomenologie. 1975.
Podstawowe problemy fenomenologii. Baran, Bogdan (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2009.

Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). 1989.
Przyczynki do filozofii (z wydarzania). Baran, Bogdan i Mizera, Janusz (tłum.). Kraków, Wyd. Baran i Suszczyński, 1996.

Martin Heidegger / Karl Jaspers. Briefwechsel 1920-1963. 1990.
Martin Heidegger / Karl Jaspers, Korespondencja 1920-1963. Wodziński, Cezary i Łukasiewicz, Małgorzata i Spychała, Jarosław M. (tłum.). Toruń, Wyd. Rolewski, 2000.

Phänomenologie des religiösen Lebens. 1995.
Fenomenologia życia religijnego. Sowiński, Grzegorz (tłum.). Kraków, Znak, 2002.

Feldweg-Gespräche. 1995.
Rozmowy na polnej drodze. Mizera, Janusz (tłum.). Warszawa, KR, 2004.

Hannah Arendt / Martin Heidegger. Briefe 1925 bis 1975. 2002.
Hannah Arendt / Martin Heidegger. Korespondencja z lat 1925-1975. Lisiecka, Sława (tłum.). Warszawa, Inst. Wyd. Pax, 2010.


Budować, mieszkać, myśleć: eseje wybrane. Michalski, Krzysztof (red.). Warszawa, Czytelnik, 1977.

"Czym jest metafizyka?". Pomian, Krzysztof (tłum.), 27-47.
"Czym jest metafizyka? Posłowie". Wolicki, Krzysztof (tłum.), 48-57.
"Czym jest metafizyka? Wprowadzenie". Wolicki, Krzysztof (tłum.), 58-75.
"List o humanizmie". Tischner, Józef (tłum.), 76-127.
"Czas światoobrazu". Wolicki, Krzysztof (tłum.), 128-167.
"Cóż po poecie?" Wolicki, Krzysztof (tłum.), 168-223.
"Pytanie o technikę". Wolicki, Krzysztof, 224-255.
"Nauka i namysł". Siemek, Marek J. (tłum.), 256-283.
"Przezwyciężenie metafizyki". Siemek, Marek J. (tłum.), 284-315.
"Budować, mieszkać, myśleć". Michalski, Krzysztof (tłum.), 316-334.