INDEKS PRZEKŁADÓW

Thomas Hobbes (1588-1679)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

The Elements of Law Natural and Politic. 1640. [Tekst krążący w rękopisach, ogłoszony bez zgody Hobbesa w 1650].
Elementy prawa naturalnego i politycznego. Wawrzonkowski, Krzysztof (tłum.). Humanistyka i Przyrodoznawstwo, nr 22, 321-341, 2016.

Objectiones ad Cartesii Meditationes de Prima Philosophia. 1641.

De cive. 1642.
Elementy filozofii. T. 2. Czesław Znamierowski (tłum.); Teske, Armin (Rzecz o fizyce Hobbesa. 567-583). Warszawa, PWN, 1956. Ss. VII+601.

A Minute or First Draught of the Optiques. 1646.

Leviathan, or the Matter, Form and Power of Commonwealth, Ecclesiastical and Civil. 1651.
Lewiatan czyli Materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Znamierowski, Czesław (tłum.). (BKF). Warszawa, PWN, 1954. Ss. XXII+658. Wyd. Aletheia, 2005. Ss. 839.

Of Libertie and Necessitie. 1654.

De corpore. 1655.
Elements of Philosophy, The First Section, Concerning Body. 1656. [Anonimowe tłum. ang.]
Elementy filozofii. T. 1. Znamierowski, Czesław (tłum., wstęp). (BKF). Warszawa, PWN, 1956. Ss. XII+575.

The Questions concerning Liberty, Necessity and Chance, Clearly Stated and Debated between Dr Bramhall, Bishop of Derry, and Thomas Hobbes of Malmesbury. 1656.

Six Lessons to the Professors of Mathematics… in the University of Oxford. 1656.

Elementorum Philosophiae Sectio Secunda De Homine. 1658.
Elementy filozofii. T. 2. Czesław Znamierowski (tłum.); Teske, Armin (Rzecz o fizyce Hobbesa. 567-583). Warszawa, PWN, 1956. Ss. VII+601.

Mr. Hobbes Considered in his Loyalty, Religion, Reputation, and Manners. 1662. [Autobiografia].

Problematica Physica. 1662. [Tłum ang. Seven Philosophical Problems. 1982].

Behemoth, or the Long Parliament, Dialogue of the Civil Wars of England. 1668. [Publikacja wstrzymana na rozkaz króla, pierwsze legalne wydanie 1681].

Rosetum Geometricum. 1671. [Tłum. ang. A Garden of Geometrical Roses. 1682].

Principia et Problemata Aliquot Geometrica Antè Desperata, Nunc breviter Explicata & Demonstrata. 1674. [Tłum. ang. Some Principles and Problems in Geometry. 1982].

Decameron Physiologicum. 1678.

An Historical Narration concerning Heresie, And the Punishment thereof. 1680.

Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England. 1681.

Historia Ecclesiastica Carmine Elegiaco Concinnata. 1688.


Tokarczyk, Roman. Hobbes. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1987. Ss. 351.