INDEKS PRZEKŁADÓW

Max Horkheimer


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

1934.
Niemoc niemieckiej klasy robotniczej. Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 49-52, 1981.

1937.
Teoria tradycyjna a teoria krytyczna. Łoziński, Jerzy (tłum.). Colloquia Communia, nr 2(7), 39-63, 1983.

1937.
Uzupełnienie. Łoziński, Jerzy (tłum.). Colloquia Communia, nr 2(7), 65-69, 1983.

1968.
List do S. Fischer Verlag. Łoziński, Jerzy (tłum.). Colloquia Communia, nr 2(7), 71-73, 1983.

xxxx.
Uwagi na temat antropologii filozoficznej. Krzemieniowa, Krystyna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7-8. 31-48, 1982.

# antropologia filozoficzna #