INDEKS PRZEKŁADÓW

David Hume (1711-1776)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to introduce the experimental Method of Reasoning into Moral Subjects.1739-40.
Traktat o naturze ludzkiej. T. 1 i 2. Znamierowski, Czesław (tłum.). Kraków, PAU, 1951 i 1952; wyd. 2 przejrz. Warszawa, PWN, 1963. Ss. XIII+355 i 526. Wyd. kolejne Wright, J. P.; Stecker, R.; Fuller, G. (wstęp, przypisy). Warszawa, Aletheia, 2005. Ss. 786.

Abstract of A Treatise of Human Nature. 1740.

Essays, Moral, Political, and Literary. 1741-1777.
Eseje z dziedziny moralności i literatury. Tatarkiewicz, Teresa )tłum.); Tatarkiewicz, Władysław (oprac., wstęp). (BKF). Warszawa, PWN, 1955. Ss. XXXIX+249.
Wybór esejów. Filipczuk, Michał (tłum.). Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej, t. 32-33, 25-76, 2002.
Eseje z dziedziny moralności, polityki i literatury. Pawłowski, Łukasz (tłum.). Warszawa, UW, 2013. Ss. 253.

A Letter from a Gentleman to His Friend in Edinburgh: Containing Some Observations on a Specimen of the Principles concerning Religion and Morality, said to be maintain'd in a Book lately publish'd, intituled A Treatise of Human Nature. 1745.

An Enquiry Concerning Human Understanding. 1748.
Badania dotyczące rozumu ludzkiego. Łukasiewicz, Jana i Twardowski, Kazimierz (tłum.). Kraków, PAU, 1947; Hochfeldowa Anna (oprac.). (BKF). Warszawa, PWN, 1977. Ss. 231. Przedruk De Agostini, 2001.
Badania dotyczące rozumu ludzkiego wraz z apendyksami. Misztal, Dawid (tłum.); Sieczkowski, Tomasz (tłum., posł.). Kraków, Zielona Sowa, 2004. Ss. 173.

An Enquiry Concerning the Principles of Morals. 1751.
Badania dotyczące zasad moralności. Hochfeld, Anna (tłum., wstęp). (BKF). Warszawa, PWN, 1975. Ss. XV+216.
Badania dotyczące zasad moralności. Filipczuk, Michał i Tesznar, Tomasz (tłum.); Pyka, Marek (posł.). Kraków, Zielona Sowa, 2005. Ss. 147.

The History of England, from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688. 1754-62.

The Natural History of Religion. 1757.
Naturalna historia religii w: Dialogi o religii naturalnej. Naturalna historia religii : wraz z dodatkami. Hochfeldowa, Anna (tłum., oprac., wstęp). (BKF). Warszawa, PWN, 1962. Ss. LVI+260.

My Own Life. 1776.

Dialogues Concerning Natural Religion. 1779.
Dialogi o religii naturalnej w: Dialogi o religii naturalnej. Naturalna historia religii : wraz z dodatkami. Hochfeldowa, Anna (tłum., oprac., wstęp). (BKF). Warszawa, PWN, 1962. Ss. LVI+260.


"O tragedii" w: Arystoteles; Hume, David; Scheller, Max. O tragedii i tragiczności. Tatarkiewicz, Władysław; Tatarkiewiczowa, Teresa; Ingarden, Roman (tłum.); Tatarkiewicz, W. (wybór, przedm., oprac.). Kraków, Wyd. Literackie, 1976. Ss. 102.

O pieniądzu. Grzeliński, Adam (tłum.). Studia z Historii Filozofii, R. 5, nr 1, 9-20, 2014.

O koalicji partii. Grzeliński, Adam; Wawrzonkowski, Krzysztof (tłum.). Studia z Historii Filozofii, R. 5, nr 2, 9-16, 2014.

O procencie. Grzeliński, Adam i Wawrzonkowski, Krzysztof (tłum.). Studia z Historii Filozofii. R. 5, nr 4, 37-48, 2014.