INDEKS PRZEKŁADÓW

Edmund Husserl (1859-1938)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Philosophie der Arithmetik : Psychologische und logische Untersuchungen. 1891.

Logische Untersuchungen. B. 1, Prolegomena zur reinen Logik. 1900.
Badania logiczne. T. 1, Prolegomena do czystej logiki. Sidorek, Janusz (tłum.). Toruń, Comer, 1996. Ss. XXX+262.
Badania logiczne. T. 1, Prolegomena do czystej logiki.  Sidorek, Janusz (tłum., wstęp, przypisy); Półtawski, Andrzej (przejrzał). (BKF). Warszawa, WN PWN, 2006. Ss. LXII+322.

Logische Untersuchungen. B. 2, Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901.
Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania. Cz. 1. Sidorek, Janusz (tłum., wstęp, przypisy); Półtawski, Andrzej (przejrzał). (BKF). Warszawa, WN PWN, 2000. Ss. LXXI+686.
Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania. Cz. 2. Sidorek, Janusz (tłum., wstęp, przypisy); Półtawski, Andrzej (przejrzał). (BKF). Warszawa, WN PWN, 2000. Ss.  XV+318.

Philosophie als strenge Wissenschaft. 1911.

Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. 1913.
Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ks. 1. Gierulanka, Danuta (tłum., przypisy); Ingarden, Roman (wstęp, przejrzał). (BKF). Warszawa, PWN, 1967; wyd. 2 1975. Ss. XXIV+603.

Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Heidegger, Martin (Hrsg.). 1928.

Formale und transzendentale Logik : Versuch einer Kritik der logischen Vernunft. 1929.
Logika formalna i logika transcendentalna : próba krytyki rozumu logicznego. Sowinski, Grzegorz (tłum.). Warszawa, IFiS PAN, 2011. Ss. 341.

Nachwort zu meinen "Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie“. 1930.

Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. Strasser, S. (Hrsg. und eingeleitet). 1950.
Medytacje kartezjańskie. Z dodaniem "Uwag krytycznych" Romana Ingardena. Wajs, Andrzej (tłum., przypisy);  Półtawski, Andrzej (przejrzał, wstęp). (BKF). Warszawa, PWN, 1982. Ss. XXX+364. Medytacje kartezjańskie : wprowadzenie do fenomenologii. Wajs, Andrzej (tłum., wstęp, przypisy). Warszawa, IFiS PAN, 2009. Ss. XXXVI+293.

Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. 1936.
Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. Walczewska, Sławomira (tłum.). Kraków, PAT, 1987; wyd. 2 Toruń, Rolewski, 1999. Ss. 112.

Erfahrung und Urteil : Untersuchungen zur Genealogie der Logik.  Landgrebe, Ludwig (ausgearbeitet und hrsg.). 1939.
Doświadczenie i sąd : badania nad genealogią logiki. Baran, Bogdan (tłum., przedm.). Warszawa, Aletheia, 2013. Ss. 369.


Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. 2.
Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ks. 2. Gierulanka, Danuta (tłum., wstęp, przypisy). Warszawa, PWN, 1974. Ss. XXVII+469.

Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Ok. 1934.
FR.: Zagadnienie wczucia. Gierulanka, Danuta (tłum.), Tischner, Józef (komentarz). Znak, nr 237, 319-327, 1974.

Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. 1936.
Kryzys nauki europejskiej a transcendentalna fenomenologia. Szewczyk, Jan (tłum.), Ingarden, Roman (przejrzał). Studia Filozoficzne, nr 9, 93-121, 1976.

xxxx
Wyrażenie i znaczenie. Krońska, Irena (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 28(1), 5-72, 1980.

Die Philosophie in der Krisis der europäischen Menschheit. [Odczyt z 1935].
Kryzys kultury europejskiej i filozofia. Sidorek, Janusz (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 315-353, 1983.

Phänomenologie und Anthropologie. [Odczyt z 1931].
Fenomenologia i antropologia. Walczewska, Sławomira (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 333-346, 1987.

Zur Phänomenologie des Ininneren Zeitbewusstseins. 1966.
Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu. Sidorek, Janusz (tłum., przypisy); Półtawski, Andrzej (wstęp, przejrzał). Warszawa, PWN, 1989. Ss. XXXIII+238.

Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phnomenologie.
FR.: Filozofia jako zdobywanie samowiedzy przez ludzkość. Krasnodębski, Zdzisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 2, 174-179, 1984.
Kryzys nauk europejskich a fenomenologia transcendentalna. Walczewska, Sławomira (tłum.). Toruń, Wyd. Rolewski, 1999.

Die Krisis des europäischen Menschentums und die Philosophie.
Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia. Sidorek, Janusz (tłum., wstęp). Warszawa, Aletheia, 1993. Ss. 106.

xxxx
O idei absolutnej samoodpowiedzialności. Filek, Jacek (tłum.). Znak, nr 10, 104-112, 1995.

xxxx
List do Hugo von Hofmannsthala. Bukowski, Piotr (tłum.). Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, 2/3, 255-258, 1996.

xxxx
Fenomenologia świadomości estetycznej. Najdek, Kamilla (tłum.). Sztuka i Filozofia, nr 21, 5-11, 2002.

Selbstgebung. xxxx
Samoobecność w spostrzeżeniu. Sowa, Ewa (tłum.). Kwartalnik Filozoficzny, z. 1, 117-139, 2003.

xxxx
Medytacje Kartezjusza. Hartman, Jan (tłum.). Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. t. 47/48, 9-15, 2007.

Idee der Phänomenologie : fünf Vorlesungen.
Idea fenomenologii
. Sidorek, Janusz (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2008. Ss. XXII+115.

xxxx
Z wykładów na temat: "Zasadnicze problemy fenomenologii" : semestr zimowy 1919-11. Brudzińska, Jagna (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4, 17-36, 2009.

xxxx
List Edmunda Husserla do Arnolda Metzgera. Gniazdowski, Andrzej (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4, 537-543, 2009.

xxxx
Korespondencja (wybór) : Edmund Husserl, Paul Natorp. Hanuszkiewicz, Wojciech (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4, 545-560, 2009.

xxxx
Korespondencja Husserla i Twardowskiego w sprawie Ingardena. Miśkiewicz, Wioletta (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4, 561-563, 2009.

xxxx
Fragmenty korespondencji (Edmund Husserl, Ernst Cassirer). Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. 10, fasc. 1, 139-146, 2015.

xxxx
List do Hugo von Hofmannstahala. Dehnel, Piotr (tłum.). Odra, nr 2, 56-59, 2015.