INDEKS PRZEKŁADÓW

William James (1842-1910)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

'Remarks on Spencer's Definition of Mind as Correspondence'. 1878.

The Principles of Psychology. Vol. 1 and 2. 1890.

Psychology : briefer course. 1892.
Psychologia : kurs skrócony. Zagrodzki, Michał (tłum.); Kurcz, Ida (przedmowa, red.); Ryszard, Stachowski (wprowadzenie). Warszawa, WN PWN, 2002. Ss. 458.

‘The Knowing of Things Together’. 1895. repr. in Essays in Philosophy,

The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy. 1897.

‘The Moral Philosopher and the Moral Life’. ‘The Will to Believe’.
Prawo do wiary. Grobler, Adam (tłum.); Galewicz, Włodzimierz (wprowadzenie). Kraków, Znak, 1996. Ss. 178.

Human Immortality : Two Supposed Objections to the Doctrine. 1897.

'Philosophical Conceptions and Practical Results'. 1898.

Talks to Teachers on Psychology and to Students on Some of Life's Ideals. 1899.

‘What Makes a Life Significant’. ‘On a Certain Blindness in Human Beings’.

The Varieties of Religious Experience : A Study in Human Nature. 1902.
Doświadczenia religijne : studium natury ludzkiej. Hempel, Jan (tłum.). 1918; Nowicki, Andrzej (przedm.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1958; Kraków, Nomos, 2001, 2011. Ss. XXX+410.
Odmiany doświadczenia religijnego : studium ludzkiej natury. Hempel, Jan (tłum.); Baran, Bogdan (tłum. uzup., oprac., przedm.). Warszawa, Aletheia, 2011. Ss. 470.

Pragmatism : A New Name for Some Old Ways of Thinking. 1907.
Pragmatyzm : popularne wykłady z zakresu filozofii. Kozłowski, Władysław M. (tłum.); Sikora, A. (posł.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1957; Kraków, Vis-à-vis/Etiuda, 2016. Ss. 223.
Pragmatyzm : nowe imię paru starych stylów myślenia. Ayer, Alfred J. (wprowadzenie); Szczubiałka, Michał (tłum.). Warszawa, KR, 1998. Ss. 270.
Pragmatyzm : nowa nazwa kilku starych metod myślenia : popularne wykłady z filozofii. Filipczuk, Michał (tłum.); Gutowski, Piotr (posł). Kraków, Zielona Sowa, 2004. Ss. 138.

‘The Social Value of the College-Bred’. 1908.

A Pluralistic Universe. 1909.
Filozofia wszechświata : wykłady o filozofii współczesnej z Manchester College. Witwicki, Władysław (tłum.). Lwów-Warszawa, H. Altenberg-E. Wende, 1911; Gutowski, Piotr (posł.). Kraków, Zielona Sowa, 2007. Ss. 166.

The Meaning of Truth : A Sequel to "Pragmatism". 1909.

‘The Moral Equivalent of War’. 1910.

Some Problems of Philosophy : A Beginning of an Introduction to Philosophy. 1911.
Z wybranych problemów filozofii : początek wprowadzenia do filozofii. Filipczuk, Michał (tłum.); Gutowski, Piotr (posł). Kraków, Zielona Sowa, 2004. Ss. 128.

Essays in Radical Empiricism. 1912.
Eseje o radykalnym empiryzmie. Grzeliński, Adam; Wawrzonkowski, Krzysztof (tłum.). Toruń, UMK, 2012. Ss. 237.


Pogadanki psychologiczne. Moszczeńska, I. (tłum.). Warszawa, M. Arct, 1902; wyd. 6 1930. Ss. 110.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. James. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1973. Ss. 236.

Listy pożegnalne. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4, 9-22, 2010.

Czy istnieje "świadomość"? Kapiszewski, Jakub (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4, 9-22, 2010.

Jak dwa umysły mogą wiedzieć tę samą rzecz? Kapiszewski, Jakub (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4,  23-28, 2010.

Życie i ideały. Stańczyk, Agnieszka (tłum.); Kostyło, Piotr (tłum., wstęp). Bydgoszcz, UKW, 2010. Ss. 146.

William James : pragmatyzm i konsekwencje. Leszczyński, Damian (red.). Wrocław, Polskie Forum Filozoficzne, 2011. Ss. 262.

Czy świadomość istnieje? Wiśniewski, Mikołaj; Rosiński, Krzysztof (tłum.). Kronos : metafizyka, kultura, religia, nr 1, 62-75, 2012.

Rzecz i jej relacje. Cielemęcka, Olga (tłum.). Kronos : metafizyka, kultura, religia, nr 1, 76-86, 2012.