INDEKS PRZEKŁADÓW

Hans Jonas (1903-1993)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

The Gnostic Religion: The Message of the Alien God & the Beginnings of Christianity. 1958.
Religia gnozy. Klimowicz, Marek (tłum.).

Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. 1979.
Zasada odpowiedzialności : etyka dla cywilizacji technologicznej. Klimowicz, Marek (tłum.).

1988.
Prawo do śmierci. Pawłowska, Joanna (tłum.). Etyka, nr 23, 7-26, 1988. Jonas, Hans.