INDEKS PRZEKŁADÓW

Carl Gustav Jung


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Von den Wurzeln des Bewusstseins. Nachwort. 1954.
FR.: O korzeniach świadomości (Posłowie). Znak, 193-194, 893-900, 1970.

xxxx

Psychologia a religia : wybór pism. Prokopiuk, Jerzy (tłum.); Suchodolski, Bogdan (wstęp). Warszawa, Książka i Wiedza, 1970. Ss. 445.

xxxx

Archetypy i symbole : pisma wybrane. Prokopiuk, Jerzy (wybór, tłum., wstęp). Warszawa, Czytelnik, 1976; wyd. 3 1993. Ss. 528.

Ein moderner Mythus : von Dingen, die am Himmel gesehen werden. 1958.

Nowoczesny mit : o rzeczach widywanych na niebie. Prokopiuk, Jerzy (tłum., przedm.). Kraków, Wyd. Literackie, 1982. Ss. 318.

xxxx

Rebis czyli Kamień filozofów. Prokopiuk, Jerzy (wybór, tłum., wstęp). Warszawa, PWN, 1989. Ss. LXI+632.

xxxx

Podróż na Wschód. Kolankiewicz, Leszek (wybór, oprac. i wstęp); tłum. różni. Warszawa, Pusty Obłok, 1989. Ss. 214.

xxxx

O naturze kobiety. Starski, Magnus (wybór, tłum.). Poznań, Brama, 1992. Ss. 218.

Vom Wesen der Träume. Die praktische Verwendbarkeit der Traumanalyse. Allgemeine Gesichtspunkte zur Psychologie des Traumes.

O istocie snów. Reszke, Robert (wybór, tłum.). Warszawa, KR; Sen, 1993. Ss. 114.

Die Psychologie der übertragung : Erläuert anband einer alchemistischen Bilderserie. 1946.

Psychologia przeniesienia. Reszke, Robert (tłum.). Warszawa, Sen, 1993. Ss. 201.

Zur Empirie des Individuationsprozesses. über Mandalasymbolik.

Mandala : symbolika człowieka doskonałego. Starski, Magnus (tłum.). Poznań, Brama, 1993. Ss. 114.

Erinnerungen, Träume, Gedanken.

Wspomnienia, sny, myśli. Jaffé, Aniela (spisała); Reszke, Robert i Kolankiewicz, Leszek (tłum.). Warszawa, Wrota; KR, 1993; Wyd. 3 popr. i uzup. Wrota, 1999. Ss. 472.

xxxx

Zasadnicze problemy psychoterapii. Reszke, Robert (wybór, tłum.). Warszawa, KR, 1994. Ss. 121.

Über Grundlagen der analytischen Psychologie.

Podstawy psychologii analitycznej : wykłady tavistockie. Reszke, Robert (tłum.). Warszawa, Wrota, 1995. Ss. 248.

Psychologie und Religion.

Psychologia a religia. Prokopiuk, Jerzy (tłum.); Reszke, Robert (oprac.). Warszawa, KR; Wrota, 1995. Ss. 165.

Antwort auf Hiob.

Odpowiedź Hiobowi. Prokopiuk, Jerzy (tłum.). Warszawa, Ethos, 1995. Ss. 206.

xxxx

O istocie psychiczności : listy 1906-1961. Reszke, Robert (wybór, tłum., oprac.). Warszawa, Wrota, 1996; KR, 2011. Ss. 289.

Aion : Beiträge zur Symbolik des Selbst.

Aion : przyczynki do symboliki Jaźni. Reszke, Robert (tłum.); Kolankiewicz, Leszek (oprac.). Warszawa, Wrota, 1997. Ss. 365.

Psychologische Typen. 1920.

FR.: Apollińskie i Dionizyjskie (Nietzsche: "Narodziny tragedii"). Żelazny, Mirosław (tłum.). Colloquia Communia, 3-6(20-23), 181-189, 1985.

Typy psychologiczne. Reszke, Robert (tłum.). Warszawa, Wrota; KR, 1997; wyd. KR, 2015. Ss. 652.

Symbole der Wandlung.

Symbole przemiany : analiza preludium do schizofrenii. Reszke, Robert (tłum.). Warszawa, Wrota, 1998. Ss. 647.

Das Wandlungssymbol in der Messe.

Symbol przemiany w mszy. Reszke, Robert (tłum.). Warszawa, Wrota, 1998. Ss. 180.

Psychologie und Alchemie.

Psychologia a alchemia. Reszke, Robert (tłum.). Warszawa, Wrota, 1999. Ss. 623.

xxxx

Rozmowy, wywiady, spotkania. McGuire, William; Hull, R. F. C. (red.); Reszke, Robert (tłum). Warszawa, KR, 1999. Ss. 512.

Traumanalyse.

Analiza marzeń sennych. Według notatek z seminariów 1928-1930 oprac. William McGuire. Reszke, Robert (tłum.). Warszawa, KR, 2002; wyd. 2 2015. Ss. 881.

Dynamik des Unbewussten.

Dynamika nieświadomości. Reszke, Robert (tłum.). Warszawa, KR, 2014. Ss. 596.

Über die Entwicklung der Persönlichkeit.

O rozwoju osobowości. Reszke, Robert (tłum.). Warszawa, KR, 2015. Ss. 247.


T'ai I Chin huan Tsung Chih. Hui Ming Ching.

Sekret złotego kwiatu : chińska księga życia wraz z częścią chińskiego tekstu medytacyjnego. Księga świadomości i życia. Wilhelm, Richard (tłum. z chiń. i objaśn.); Jung, C. G. (wstęp i komentarz); Sobota, Adam (tłum.). Wrocław-Warszawa, Thesaurus Press, 1994. Ss. 147.

xxxx

Suzuki, Daisetz Teitaro. Wprowadzenie do buddyzmu zen. Jung, Carl Gustav (przedm.); Grabowscy, Małgorzata i Andrzej (tłum.). Wyd. 2 popr. Poznań, Rebis, 1998; Kraków, Vis-à-vis/Etiuda, 2016. Ss. 162.

Ramana, Maharishi. Nauki duchowe. Jung, C. G. (przedm.); Musielak, Sebastian (tłum.). Poznań, Rebis, 2006. Ss. 143.

Radin, Paul. The Trickster : a study in American Indian mythology. 1956.

Trickster : studium mitologii Indian północnoamerykańskich. Kerenyi, Karl; Jung, Carl Gustav (koment.); Diamond, Stanley (wstęp); Topczewska, Anna (tłum.); Kolankiewicz, Leszek (posł. do wyd. pol.). Warszawa, UW, 2010. Ss. 262.