INDEKS PRZEKŁADÓW

Susanne K. Langer


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problems of Art. London, 1957.
Fragment: Zasady sztuki, zasady twórczości. W., J. (tłum.). Znak, nr 61-62, 1959.