INDEKS PRZEKŁADÓW

Henri Lefebvre (1901-1991)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Descartes. Paris, Éditions Hier et Aujourd'hui, 1947.
Kartezjusz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1950.

Marx et la Liberté. Genève, Éditions des Trois Collines, 1947.
Marks a idea wolności. Kołakowski, Leszek (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1949.

Contribution à l'esthétique.
Przyczynek do estetyki. Jabłońska, Jadwiga (tłum.). Warszawa, PWN, 1956.

Filozofia spirytualistyczna we Francji. (Tłum. anonim.). Myśl Filozoficzna, nr 4, 69-96, 1956.

O związku filozofii i polityki we wczesnych pracach Marksa. Lisowski, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 17-51, 1958.